Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Timotius 3:4

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Tim 3:4

suka mengkhianat, o  tidak berpikir panjang, berlagak tahu, p  lebih menuruti hawa nafsu dari pada menuruti Allah.

AYT (2018)

pengkhianat, ceroboh, angkuh, lebih mencintai hawa nafsu daripada mencintai Allah,

TL (1954) ©

SABDAweb 2Tim 3:4

pembelot, angkara, sombong, melebihkan kesukaan daripada mengasihi Allah,

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Tim 3:4

Mereka suka mengkhianat, angkuh dan tidak berpikir panjang. Mereka lebih suka pada kesenangan dunia daripada menuruti Allah.

TSI (2014)

Orang-orang pada zaman terakhir ini suka berkhianat, tidak berpikir panjang, tinggi hati dan menganggap diri lebih penting daripada orang lain, juga lebih mencintai kesenangan duniawi daripada Allah.

MILT (2008)

pengkhianat, ceroboh, pongah, cinta akan kesenangan lebih daripada cinta akan Allah Elohim 5377,

Shellabear 2011 (2011)

membelot, bersikap sembrono, congkak, lebih menyukai kenikmatan duniawi daripada Allah.

AVB (2015)

khianat, gopoh, angkuh, serta lebih mencintai keseronokan daripada mengasihi Allah.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Tim 3:4

suka mengkhianat
<4273>
, tidak berpikir panjang
<4312>
, berlagak tahu
<5187>
, lebih menuruti hawa nafsu
<5369>
dari pada
<2228>
menuruti Allah
<5377>
.

[<3123>]
TL ITL ©

SABDAweb 2Tim 3:4

pembelot
<4273>
, angkara
<4312>
, sombong
<5187>
, melebihkan
<3123>
kesukaan
<5369>
daripada
<2228>
mengasihi Allah
<5377>
,
AYT ITL
pengkhianat
<4273>
, ceroboh
<4312>
, angkuh
<5187>
, lebih
<3123>
mencintai hawa nafsu
<5369>
daripada
<2228>
mencintai Allah
<5377>
,
AVB ITL
khianat
<4273>
, gopoh
<4312>
, angkuh
<5187>
, serta lebih mencintai keseronokan
<5369>
daripada
<2228>
mengasihi Allah
<5377>
.

[<3123>]
GREEK
prodotai
<4273>
N-NPM
propeteiv
<4312>
A-NPM
tetufwmenoi
<5187> (5772)
V-RPP-NPM
filhdonoi
<5369>
A-NPM
mallon
<3123>
ADV
h
<2228>
PRT
filoyeoi
<5377>
A-NPM
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Tim 3:4

suka mengkhianat 1 , tidak berpikir panjang, berlagak tahu 2 , lebih menuruti hawa nafsu dari pada menuruti Allah 3 .

[+] Bhs. InggrisTIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA