Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Raja-raja 25:29

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Raj 25:29

ia boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja u  selama hidupnya.

AYT (2018)

Yoyakhin menanggalkan pakaian penjaranya dan selalu makan makanannya di hadapan raja seumur hidupnya.

TL (1954) ©

SABDAweb 2Raj 25:29

Dan ditukar baginda pakaian penjara yang padanya, lalu iapun senantiasa santap ayapan di hadapan baginda sepanjang umur hidupnya.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Raj 25:29

Yoyakhin tidak lagi memakai pakaian penjara dan biasanya makan di istana serta diberi uang untuk keperluan hidupnya.

MILT (2008)

Dan dia mengganti pakaian penjaranya, serta selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya.

Shellabear 2011 (2011)

Yoyakhin pun menanggalkan pakaian penjaranya, dan seumur hidupnya ia senantiasa makan di hadapan raja.

AVB (2015)

Yoyakhin pun mengganti pakaian penjaranya, dan seumur hidupnya dia sentiasa makan di hadapan raja.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Raj 25:29

ia boleh mengganti
<08132>
pakaian
<0899>
penjaranya
<03608>
dan boleh selalu
<08548>
makan
<0398>
roti
<03899>
di hadapan
<06440>
raja selama
<03117> <03605>
hidupnya
<02416>
.
TL ITL ©

SABDAweb 2Raj 25:29

Dan ditukar
<08132>
baginda pakaian
<0899>
penjara
<03608>
yang padanya, lalu iapun senantiasa
<08548>
santap
<0398>
ayapan
<03899>
di hadapan
<06440>
baginda sepanjang
<03605>
umur
<03117>
hidupnya
<02416>
.
AYT ITL
Yoyakhin menanggalkan
<08132>
pakaian
<0899>
penjaranya
<03608>
dan selalu
<08548>
makan
<0398>
makanannya
<03899>
di hadapan
<06440>
raja seumur
<03605> <03117>
hidupnya
<02416>
.

[<0853>]
AVB ITL
Yoyakhin pun mengganti
<08132>
pakaian
<0899>
penjaranya
<03608>
, dan seumur
<03605> <03117>
hidupnya
<02416>
dia sentiasa
<08548>
makan
<0398>
di hadapan
<06440>
raja.

[<0853> <03899>]
HEBREW
wyyx
<02416>
ymy
<03117>
lk
<03605>
wynpl
<06440>
dymt
<08548>
Mxl
<03899>
lkaw
<0398>
walk
<03608>
ydgb
<0899>
ta
<0853>
answ (25:29)
<08132>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Raj 25:29

ia boleh mengganti 1  pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti 2  di hadapan raja selama hidupnya.

[+] Bhs. InggrisTIP #35: Beritahu teman untuk menjadi rekan pelayanan dengan gunakan Alkitab SABDA™ di situs Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA