Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Keluaran 36:11

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kel 36:11

Pada rangkapan yang pertama, di tepi satu tenda yang di ujung, dibuatlah sosok-sosok kain ungu tua dan demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua.

AYT (2018)

Dia membuat lubang pengancing dari kain biru di tepi tirai yang terluar dari kelompok tirai yang pertama. Dia juga membuat hal yang sama di tepi tirai terluar dari kelompok tirai yang kedua.

TL (1954) ©

SABDAweb Kel 36:11

Lalu dikenakannyalah tali kancing yang biru laut warnanya pada tepi kelambu itu, pada tepinya yang dipersambatkan, demikianpun dikenakannyalah pada tepi kelambu yang kedua, pada tepinya yang dipersambatkan.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kel 36:11

Pada pinggir kedua layar itu dibuat sangkutan dari kain biru,

MILT (2008)

Dan dia membuat simpul-simpul dari benang nila pada tepi dari tenda terujung pada rangkaian yang pertama. Demikian juga dia melakukannya pada tepi dari tenda terujung pada rangkaian yang kedua.

Shellabear 2011 (2011)

Mereka membuat tali-tali kancing dari kain biru di tepi kain terujung rangkapan yang satu, demikian pula di tepi kain terujung rangkapan kedua,

AVB (2015)

Mereka membuat gegelung pengancing daripada kain biru di tepi tabir terhujung cantuman yang pertama, demikian pula di tepi tabir terhujung cantuman kedua,

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kel 36:11

Pada rangkapan
<04225>
yang pertama
<0259>
, di
<05921>
tepi
<08193>
satu tenda
<03407>
yang di ujung
<07098>
, dibuatlah
<06213>
sosok-sosok
<03924>
kain ungu tua
<08504>
dan demikian
<03651>
juga di tepi
<08193>
satu tenda
<03407>
yang paling ujung
<07020>
pada rangkapan
<04225>
yang kedua
<08145>
.

[<06213>]
TL ITL ©

SABDAweb Kel 36:11

Lalu dikenakannyalah
<06213>
tali kancing
<03924>
yang biru laut
<08504>
warnanya pada
<05921>
tepi
<08193>
kelambu
<03407>
itu, pada tepinya
<07098>
yang dipersambatkan
<04225>
, demikianpun
<03651>
dikenakannyalah
<06213>
pada tepi
<08193>
kelambu
<03407>
yang kedua
<08145>
, pada tepinya
<07020>
yang dipersambatkan
<04225>
.
AYT ITL
Dia membuat
<06213>
lubang pengancing
<03924>
dari kain biru
<08504>
di
<05921>
tepi
<08193>
tirai
<03407>
yang terluar
<07098>
dari kelompok tirai
<04225>
yang pertama
<0259>
. Dia juga membuat
<06213>
hal yang sama
<03651>
di tepi
<08193>
tirai
<03407>
terluar
<07020>
dari kelompok tirai
<04225>
yang kedua
<08145>
.
HEBREW
tynsh
<08145>
trbxmb
<04225>
hnwuyqh
<07020>
heyryh
<03407>
tpvb
<08193>
hve
<06213>
Nk
<03651>
trbxmb
<04225>
huqm
<07098>
txah
<0259>
heyryh
<03407>
tpv
<08193>
le
<05921>
tlkt
<08504>
tall
<03924>
veyw (36:11)
<06213>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Kel 36:11

Pada rangkapan yang pertama, di tepi satu tenda yang di ujung, dibuatlah sosok-sosok kain ungu tua dan demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kel 36:11

1 Pada rangkapan yang pertama, di tepi satu tenda yang di ujung, dibuatlah sosok-sosok kain ungu tua dan demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua.

Catatan Full Life

Kel 35:1--40:38 1

Nas : Kel 35:1-40:38

Pasal-pasal ini secara umum mengulang materi pasal Kel 25:1-31:18, kecuali di sini petunjuk-petunjuk yang diberikan kepada Musa mengenai Kemah Suci dilaksanakan. Bagian ini dimaksudkan untuk menekankan bahwa sangat penting umat Allah menanggapi pengarahan-Nya dengan sungguh-sungguh dan menaatinya dengan tekun.

[+] Bhs. InggrisTIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA