Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Tawarikh 24:7

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Taw 24:7

Undian yang pertama jatuh pada Yoyarib; yang kedua pada Yedaya; w 

AYT (2018)

Undian pertama jatuh pada Yoyarib, dan yang kedua pada Yedaya.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Taw 24:7

Maka undi yang dibuang pertama itu kenalah Yoyarib, yang kedua kenalah Yedaya,

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Taw 24:7

Inilah nomor urut giliran tugas yang diperoleh dari undian untuk kedua puluh empat kelompok itu: 1. Yoyarib; 2. Yedaya; 3. Harim; 4. Seorim; 5. Malkia; 6. Miyamin; 7. Hakos; 8. Abia; 9. Yesua; 10. Sekhanya; 11. Elyasib; 12. Yakim; 13. Hupa; 14. Yesebeab; 15. Bilga; 16. Imer; 17. Hezir; 18. Hapizes; 19. Petahya; 20. Yehezkiel; 21. Yakhin; 22. Gamul; 23. Delaya; 24. Maazya.

MILT (2008)

Undian pertama jatuh kepada Yoyarib; yang kedua kepada Yedaya;

Shellabear 2011 (2011)

Undian yang pertama jatuh pada Yoyarib, yang kedua pada Yedaya,

AVB (2015)

Undian yang pertama jatuh kepada Yoyarib, yang kedua kepada Yedaya,

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Taw 24:7

Undian
<01486>
yang pertama
<07223>
jatuh
<03318>
pada Yoyarib
<03080>
; yang kedua
<08145>
pada Yedaya
<03048>
;
TL ITL ©

SABDAweb 1Taw 24:7

Maka undi
<01486>
yang dibuang pertama
<07223>
itu kenalah Yoyarib
<03080>
, yang kedua
<08145>
kenalah
<03318>
Yedaya
<03048>
,
AYT ITL
Undian
<01486>
pertama
<07223>
jatuh
<03318>
pada Yoyarib
<03080>
, dan yang kedua
<08145>
pada Yedaya
<03048>
.
AVB ITL
Undian
<01486>
yang pertama
<07223>
jatuh
<03318>
kepada Yoyarib
<03080>
, yang kedua
<08145>
kepada Yedaya
<03048>
,
HEBREW
ynsh
<08145>
hyedyl
<03048>
byrywhyl
<03080>
Nwsarh
<07223>
lrwgh
<01486>
auyw (24:7)
<03318>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Taw 24:7

Undian yang pertama jatuh pada Yoyarib 1 ; yang kedua pada Yedaya 2 ;

[+] Bhs. Inggris



TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA