Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Samuel 9:2

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Sam 9:2

Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya; c  tidak ada seorangpun dari antara orang Israel yang lebih d  elok dari padanya: dari bahu ke atas ia lebih tinggi e  dari pada setiap orang sebangsanya.

AYT (2018)

Dia mempunyai anak laki-laki yang bernama Saul, seorang pemuda yang tampan. Tidak ada seorang pun di antara orang Israel yang lebih tampan daripada dia. Dari bahu ke atas, dia lebih tinggi daripada semua orang.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Sam 9:2

Maka pada orang itu adalah seorang anaknya laki-laki, yang bernama Saul, lagi teruna dan elok rupanya, bahkan, di antara segala bani Israel seorangpun tiada yang elok dari padanya, maka dari pada bahunya lalu ke atas ia lebih tinggi dari pada orang kebanyakan itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Sam 9:2

Kish mempunyai anak laki-laki, namanya Saul, seorang pemuda yang tampan dan tegap. Tak seorang pun di seluruh Israel yang lebih tampan dari dia. Badannya juga lebih tinggi; rata-rata tinggi orang Israel hanya sampai pundaknya.

MILT (2008)

Dan dia mempunyai seorang anak laki-laki, dan namanya adalah Saul. Dan tidak ada seorang pun pria dari antara bani Israel yang lebih tampan daripada dia; dia lebih tinggi dari semua orang, dari bahunya ke atas.

Shellabear 2011 (2011)

Ia memiliki anak laki-laki yang bernama Saul, seorang pemuda yang tampan. Di antara bani Israil tidak ada seorang pun yang lebih tampan daripada dia. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada semua orang di antara bangsa itu.

AVB (2015)

Dia mempunyai seorang anak bernama Saul, seorang pemuda yang tegap lagi tampan. Tiada seorang pun pemuda orang Israel yang lebih tampan daripadanya. Dari bahu ke atas, ketinggiannya melebihi semua orang daripada umat sebangsanya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Sam 9:2

Orang ini ada
<01961>
anaknya laki-laki
<01121>
, namanya
<08034>
Saul
<07586>
, seorang muda
<0970>
yang elok rupanya
<02896>
; tidak ada
<0369>
seorangpun
<0376>
dari antara orang
<01121>
Israel
<03478>
yang lebih elok
<02896>
dari
<04480>
padanya: dari bahu
<07926>
ke atas
<04605>
ia lebih tinggi
<01364>
dari pada setiap orang
<03605>
sebangsanya
<05971>
.
TL ITL ©

SABDAweb 1Sam 9:2

Maka pada orang itu adalah
<01961>
seorang anaknya laki-laki
<01121>
, yang bernama
<08034>
Saul
<07586>
, lagi teruna
<0970>
dan elok
<02896>
rupanya, bahkan, di antara segala bani
<01121>
Israel
<03478>
seorangpun
<0376>
tiada
<0369>
yang elok
<02896>
dari padanya, maka dari pada
<04480>
bahunya
<07926>
lalu ke atas
<04605>
ia lebih tinggi
<01364>
dari pada orang
<05971>
kebanyakan
<03605>
itu.
AYT ITL
Dia mempunyai
<01961>
anak laki-laki
<01121>
yang bernama
<08034>
Saul
<07586>
, seorang pemuda
<0970>
yang tampan
<02896>
. Tidak ada
<0369>
seorang
<0376>
pun di antara orang
<01121>
Israel
<03478>
yang lebih tampan
<02896>
daripada dia. Dari
<04480>
bahu
<07926>
ke atas
<04605>
, dia lebih tinggi
<01364>
daripada semua
<03605>
orang
<05971>
.

[<00>]
HEBREW
Meh
<05971>
lkm
<03605>
hbg
<01364>
hlemw
<04605>
wmksm
<07926>
wnmm
<04480>
bwj
<02896>
larvy
<03478>
ynbm
<01121>
sya
<0376>
Nyaw
<0369>
bwjw
<02896>
rwxb
<0970>
lwas
<07586>
wmsw
<08034>
Nb
<01121>
hyh
<01961>
wlw (9:2)
<0>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Sam 9:2

Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul, seorang muda 1  yang elok rupanya; tidak ada seorangpun dari antara orang Israel yang lebih elok dari padanya: dari bahu 2  ke atas ia lebih tinggi dari pada setiap orang sebangsanya.

[+] Bhs. InggrisTIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA