Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Raja-raja 22:25

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Raj 22:25

Tetapi Mikha menjawab: "Sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan c  diri."

AYT (2018)

Namun, Mikha menjawab, “Lihatlah, kamu akan melihatnya pada hari itu ketika kamu masuk ke suatu kamar yang terdalam untuk bersembunyi.”

TL (1954) ©

SABDAweb 1Raj 22:25

Maka kata Mikha: Bahwasanya engkau juga akan melihatnya kelak, pada hari apabila engkau lari dari pada suatu bilik datang kepada suatu bilik hendak menyembunyikan dirimu.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Raj 22:25

Mikha menjawab, "Nanti kaulihat buktinya pada waktu engkau masuk ke sebuah kamar untuk bersembunyi."

MILT (2008)

Tetapi Mikha menjawab, "Sesungguhnya, engkau akan melihatnya pada hari ketika engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk bersembunyi."

Shellabear 2011 (2011)

Jawab Mikha, "Sesungguhnya, engkau akan membuktikannya pada hari itu, ketika engkau masuk ke suatu kamar yang terdalam untuk bersembunyi."

AVB (2015)

Jawab Mikha, “Sesungguhnya, engkau akan mengetahuinya pada hari itu, ketika engkau masuk ke suatu bilik yang terdalam untuk bersembunyi.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Raj 22:25

Tetapi Mikha
<04321>
menjawab
<0559>
: "Sesungguhnya
<02005>
engkau
<01931>
akan melihatnya
<07200>
pada hari
<03117>
engkau lari
<0935>
dari satu kamar
<02315>
ke kamar
<02315>
yang lain untuk menyembunyikan
<02247>
diri."

[<0834>]
TL ITL ©

SABDAweb 1Raj 22:25

Maka kata
<0559>
Mikha
<04321>
: Bahwasanya
<02005>
engkau juga akan melihatnya
<07200>
kelak, pada hari
<03117>
apabila engkau lari dari pada suatu bilik
<02315>
datang
<0935>
kepada suatu bilik
<02315>
hendak menyembunyikan
<02247>
dirimu.
AYT ITL
Namun, Mikha
<04321>
menjawab
<0559>
, “Lihatlah
<02005>
, kamu akan melihatnya
<07200>
pada hari
<03117>
itu
<01931>
ketika
<0834>
kamu masuk
<0935>
ke suatu kamar
<02315>
yang terdalam
<02315>
untuk bersembunyi
<02247>
.”
AVB ITL
Jawab
<0559>
Mikha
<04321>
, “Sesungguhnya
<02005>
, engkau akan mengetahuinya
<07200>
pada hari
<03117>
itu
<01931>
, ketika engkau masuk
<0935>
ke suatu bilik yang terdalam
<02315> <02315>
untuk bersembunyi
<02247>
.”

[<0834>]
HEBREW
hbxhl
<02247>
rdxb
<02315>
rdx
<02315>
abt
<0935>
rsa
<0834>
awhh
<01931>
Mwyb
<03117>
har
<07200>
Knh
<02005>
whykym
<04321>
rmayw (22:25)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Raj 22:25

Tetapi Mikha menjawab: "Sesungguhnya engkau akan melihatnya 1  pada hari engkau lari dari satu kamar 2  ke kamar 2  yang lain untuk menyembunyikan diri."

[+] Bhs. InggrisTIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.22 detik
dipersembahkan oleh YLSA