Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Tawarikh 8:29

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Taw 8:29

Tetapi di Gibeon q  diam bapa Gibeon, yakni Yeiel, dan nama isterinya ialah Maakha.

AYT (2018)

Yeiel, bapa Gibeon, tinggal di Gibeon. Nama istrinya adalah Maakha.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Taw 8:29

Maka di Gibeon duduklah bapa Gibeon dan nama bininya itulah Maakha.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Taw 8:29

Yeiel mendirikan kota Gibeon, lalu tinggal di situ. Istrinya bernama Maakha,

MILT (2008)

Dan ayah Gibeon tinggal di Gibeon bersama istrinya yang bernama Maakha.

Shellabear 2011 (2011)

Di Gibeon tinggallah bapak Gibeon, yaitu Yeiel. Nama istrinya ialah Maakha.

AVB (2015)

Di Gibeon tinggallah bapa Gibeon, iaitu Yeiel. Nama isterinya ialah Maakha.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Taw 8:29

Tetapi di Gibeon
<01391>
diam
<03427>
bapa
<01>
Gibeon
<01391>
, yakni Yeiel, dan nama
<08034>
isterinya
<0802>
ialah Maakha
<04601>
.
TL ITL ©

SABDAweb 1Taw 8:29

Maka di Gibeon
<01391>
duduklah
<03427>
bapa
<01>
Gibeon
<01391>
dan nama
<08034>
bininya
<0802>
itulah Maakha
<04601>
.
AYT ITL
Yeiel, bapa
<01>
Gibeon
<01391>
, tinggal
<03427>
di Gibeon
<01391>
. Nama
<08034>
istrinya
<0802>
adalah Maakha
<04601>
.
AVB ITL
Di Gibeon
<01391>
tinggallah
<03427>
bapa
<01>
Gibeon
<01391>
, iaitu Yeiel. Nama
<08034>
isterinya
<0802>
ialah Maakha
<04601>
.
HEBREW
hkem
<04601>
wtsa
<0802>
Msw
<08034>
Nwebg
<01391>
yba
<01>
wbsy
<03427>
Nwebgbw (8:29)
<01391>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Taw 8:29

2 Tetapi di Gibeon diam bapa 1  Gibeon, yakni Yeiel, dan nama isterinya ialah Maakha.

[+] Bhs. InggrisTIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA