Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Mazmur 43:1

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Mzm 43:1

Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku t  terhadap kaum yang tidak saleh! Luputkanlah u  aku dari orang penipu dan orang curang! v 

AYT (2018)

Belalah aku, ya Allah, dan perjuangkan perkaraku melawan bangsa yang tidak beriman! Lepaskan aku dari penipu dan orang-orang curang!

TL (1954) ©

SABDAweb Mzm 43:1

Benarkanlah halku, ya Allah! dan bicarakanlah perkaraku; lepaskanlah aku dari pada bangsa yang tiada menaruh kasihan, dari pada orang yang pembohong dan lalim.

BIS (1985) ©

SABDAweb Mzm 43:1

Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, belalah hakku terhadap bangsa yang durhaka. Bebaskanlah aku dari penjahat dan penipu.

MILT (2008)

Adililah aku, ya Allah Elohim 0430, dan belalah perkaraku melawan bangsa yang tidak saleh; bebaskanlah aku dari penipu dan orang yang tidak adil.

Shellabear 2011 (2011)

Ya Allah, belalah kiranya aku, dan perjuangkanlah perkaraku di hadapan bangsa yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari penipu dan orang zalim,

AVB (2015)

Pertahankan kebenaranku, ya Allah, dan sokong perjuanganku menentang bangsa yang mungkar; selamatkanlah aku daripada manusia yang dusta dan zalim.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Mzm 43:1

Berilah keadilan
<08199>
kepadaku, ya Allah
<0430>
, dan perjuangkanlah
<07378>
perkaraku
<07379>
terhadap kaum
<01471>
yang tidak
<03808>
saleh
<02623>
! Luputkanlah
<06403>
aku dari orang
<0376>
penipu
<04820>
dan orang curang
<05766>
!
TL ITL ©

SABDAweb Mzm 43:1

Benarkanlah
<08199>
halku, ya Allah
<0430>
! dan bicarakanlah
<07378>
perkaraku
<07379>
; lepaskanlah aku
<06403>
dari pada bangsa
<01471>
yang tiada
<03808>
menaruh kasihan
<02623>
, dari pada orang
<0376>
yang pembohong
<04820>
dan lalim
<05766>
.
AYT ITL
Belalah
<08199>
aku, ya Allah
<0430>
, dan perjuangkan
<07378> <0>
perkaraku
<07379>
melawan
<0> <07378>
bangsa
<01471>
yang tidak
<03808>
beriman
<02623>
! Lepaskan
<06403>
aku dari penipu
<04820>
dan orang-orang
<0376>
curang
<05766>
!
AVB ITL
Pertahankan kebenaranku
<08199>
, ya Allah
<0430>
, dan sokong
<07378>
perjuanganku menentang
<07379>
bangsa
<01471>
yang mungkar
<03808> <02623>
; selamatkanlah
<06403>
aku daripada manusia
<0376>
yang dusta
<04820>
dan zalim
<05766>
.
HEBREW
ynjlpt
<06403>
hlwew
<05766>
hmrm
<04820>
syam
<0376>
dyox
<02623>
al
<03808>
ywgm
<01471>
ybyr
<07379>
hbyrw
<07378>
Myhla
<0430>
ynjps (43:1)
<08199>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Mzm 43:1

1 Berilah keadilan 2  kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah 3  perkaraku terhadap kaum yang tidak 4  saleh! Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang!

[+] Bhs. InggrisTIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA