Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Raja-raja 20:23

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Raj 20:23

Pegawai-pegawai raja Aram berkata kepadanya: "Allah mereka ialah allah y  gunung; itulah sebabnya mereka lebih kuat dari pada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat dari pada mereka.

AYT (2018)

Adapun pelayan-pelayan raja Aram berkata kepadanya, “Ilah mereka adalah ilah atas pegunungan. Oleh karena itu, mereka lebih kuat daripada kita. Namun, jika kita berperang dengan mereka di tempat yang datar, kita pasti lebih kuat daripada mereka.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Raj 20:23

Bermula, maka sembah segala hamba raja Syam itu kepadanya: Adapun dewa-dewa mereka itu, yaitu dewa-dewa gunung adanya, maka sebab itu kuat mereka itu dari pada patik sekalian, tetapi jikalau kiranya patik memerangi dia di padang, niscaya patik, sekalian ini mengalahkan dia kelak.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Raj 20:23

Perwira-perwira Raja Benhadad berkata kepada Benhadad, "Ilah-ilah yang disembah bangsa Israel berkuasa di pegunungan, itu sebabnya kita dapat dikalahkan oleh bangsa itu. Tapi kita pasti dapat mengalahkan mereka jika kita berperang di dataran rendah.

MILT (2008)

Dan para pegawai raja Aram berkata kepadanya, "Allah Ilah 0430 mereka ialah allah ilah 0430 pegunungan. Oleh karena itu, mereka lebih kuat daripada kita; tetapi sesungguhnya jika kita berperang melawan mereka di dataran, bukankah kita lebih kuat daripada mereka?

Shellabear 2011 (2011)

Pegawai-pegawai raja Aram berkata kepada raja, "Dewa mereka adalah dewa gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi jika kita berperang melawan mereka di tanah datar, pasti kita lebih kuat daripada mereka.

AVB (2015)

Para pegawai raja Aram berkata kepada raja, “Tuhan mereka tuhan gunung; maka sebab itulah mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi jika kita berperang melawan mereka di tanah datar, pasti kita lebih kuat daripada mereka.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Raj 20:23

Pegawai-pegawai
<05650>
raja
<04428>
Aram
<0758>
berkata
<0559>
kepadanya
<0413>
: "Allah
<0430>
mereka ialah allah
<0430>
gunung
<02022>
; itulah sebabnya
<03651> <05921>
mereka lebih kuat
<02388>
dari
<04480>
pada kita. Tetapi
<0199>
apabila kita berperang
<03898>
melawan
<0854>
mereka di tanah rata
<04334>
, pastilah
<03808> <0518>
kita lebih kuat
<02388>
dari pada mereka
<01992>
.
TL ITL ©

SABDAweb 1Raj 20:23

Bermula, maka sembah
<0559>
segala hamba
<05650>
raja
<04428>
Syam
<0758>
itu kepadanya
<0413>
: Adapun dewa-dewa
<0430>
mereka itu, yaitu dewa-dewa
<0430>
gunung
<02022>
adanya, maka sebab
<03651>
itu kuat
<02388>
mereka itu dari
<04480>
pada patik sekalian, tetapi
<0199>
jikalau kiranya patik memerangi
<03898>
dia di padang
<04334>
, niscaya
<0518>
patik, sekalian ini mengalahkan
<02388>
dia kelak.
AYT ITL
Adapun pelayan-pelayan
<05650>
raja
<04428>
Aram
<0758>
berkata
<0559>
kepadanya
<0413>
, “Ilah
<0430>
mereka adalah ilah
<0430>
atas
<05921>
pegunungan
<02022>
. Oleh karena
<03651>
itu, mereka lebih kuat
<02388>
daripada
<04480>
kita. Namun
<0199>
, jika kita berperang
<03898>
dengan
<0854>
mereka di tempat yang datar
<04334>
, kita pasti
<03808>
lebih kuat
<02388>
daripada mereka
<01992>
.

[<0518>]
AVB ITL
Para pegawai
<05650>
raja
<04428>
Aram
<0758>
berkata
<0559>
kepada
<0413>
raja, “Tuhan
<0430>
mereka tuhan
<0430>
gunung
<02022>
; maka sebab
<03651>
itulah mereka lebih kuat
<02388>
daripada
<04480>
kita. Tetapi
<0199>
jika kita berperang
<03898>
melawan
<0854>
mereka di tanah datar
<04334>
, pasti
<0518> <03808>
kita lebih kuat
<02388>
daripada mereka
<01992>
.

[<05921>]
HEBREW
Mhm
<01992>
qzxn
<02388>
al
<03808>
Ma
<0518>
rwsymb
<04334>
Mta
<0854>
Mxln
<03898>
Mlwaw
<0199>
wnmm
<04480>
wqzx
<02388>
Nk
<03651>
le
<05921>
Mhyhla
<0430>
Myrh
<02022>
yhla
<0430>
wyla
<0413>
wrma
<0559>
Mra
<0758>
Klm
<04428>
ydbew (20:23)
<05650>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Raj 20:23

Pegawai-pegawai raja Aram berkata kepadanya: "Allah 1  mereka ialah allah 1  gunung; itulah sebabnya mereka lebih kuat dari pada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat dari pada mereka.

[+] Bhs. InggrisTIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA