Resource > Himne - Kidung Jemaat (KJ) >  KJ. 1 - Haleluya, Pujilah > 
KJ. 394 - Salib Kristus Kubanggakan 
sembunyikan teks
Syair: In the Cross of Christ / Glory, John Bowring 1825,
terj. Yamuger 1982
Lagu: Ithmar Conkey 1847
1. Salib Kristus kubanggakan, s'panjang zaman
t'rus tegak; pada salib terpusatkan sinar Injil gemerlap.
Gal 6:14; Ibr 12:2
2. Bila 'ku dilanda susah, putus harap dan resah,
kuasa salib tak berubah memberi sejahtera.
3. Bila 'ku bersukacita dalam jalan hidupku,
cah'ya salib memberikan bahagia yang penuh.
4. Sukacita dan sengsara dikuduskan salibNya
ada damai tak bertara kesukaan yang baka.
5. Salib Kristus kubanggakan, s'panjang zaman
t'rus tegak; pada salib terpusatkan sinar Injil gemerlap.
(Lihat lagu ini di situs Kidung.co)


TIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA