TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Lukas 22:43-44

Konteks
22:43 Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada-Nya untuk memberi kekuatan kepada-Nya. b  22:44 Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluh-Nya menjadi seperti titik-titik darah 1  yang bertetesan ke tanah.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[22:44]  1 Full Life : PELUH-NYA MENJADI SEPERTI TITIK DARAH.

Nas : Luk 22:44

Keterangan mengenai sepuluh tahap penderitaan Kristus untuk mengerjakan penebusan, terdapat dalam

lihat cat. --> Mat 26:37 dst.

[atau ref. Mat 26:37]TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA