TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Zefanya 1:8-18

Konteks
1:8 "Pada hari perjamuan korban TUHAN itu Aku akan menghukum s  para pemuka, para anak-anak t  raja dan semua orang yang memakai pakaian asing. 1:9 Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu u  dan memenuhi istana tuan mereka dengan kekerasan dan penipuan. v  1:10 Maka pada hari w  itu, demikianlah firman TUHAN, akan terdengar teriakan dari Pintu Gerbang Ikan x  dan ratapan y  dari perkampungan baru dan bunyi keruntuhan hebat dari bukit-bukit. 1:11 Merataplah, z  hai penduduk perkampungan Lumpang! Sebab telah habis segenap kaum pedagang, telah lenyap a  segenap penimbang perak. 1:12 Pada waktu itu Aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental b  seperti anggur di atas endapannya c  dan yang berkata dalam hatinya: TUHAN tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat 1 ! d  e  1:13 Maka harta kekayaannya akan dirampas f  dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya; apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya. g " 1:14 Sudah dekat h  hari TUHAN i  yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali! Dengar, hari TUHAN pahit, pahlawanpun akan menangis. 1:15 Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan j  dan kesuraman, hari berawan dan kelam, k  1:16 hari peniupan sangkakala dan pekik tempur l  terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara m  penjuru yang tinggi. 1:17 Aku akan menyusahkan n  manusia, sehingga mereka berjalan seperti orang buta, o  sebab mereka telah berdosa kepada TUHAN. Darah mereka akan tercurah p  seperti debu dan usus mereka seperti tahi. q  1:18 Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan r  TUHAN, dan seluruh bumi akan dimakan habis s  oleh api cemburu-Nya; t  sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakan-Nya terhadap segenap penduduk bumi. u 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[1:12]  1 Full Life : TIDAK BERBUAT BAIK DAN TIDAK BERBUAT JAHAT.

Nas : Zef 1:12

Beberapa orang Yehuda memiliki pandangan deistik (pandangan bahwa Allah tidak terlibat secara aktif dalam kehidupan sehari-hari manusia); mereka percaya Allah tidak akan menghukum dosa umat-Nya.

  1. 1) Orang yang mempunyai sikap ini akan menemukan pada hari penghakiman bahwa Allah sungguh minta pertanggungjawaban atas dosa-dosa yang mereka tidak mau tinggalkan.
  2. 2) Kita juga perlu tahu bahwa Allah bukan menjauhkan diri atau tidak terlibat dalam kehidupan manusia; Ia akan memberikan upah kepada orang yang mencari Dia dan menghukum orang yang berbalik dari Dia dan mengikut kejahatan (lih. Rom 2:5-11).TIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA