TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Zefanya 3:9-11

Konteks
Janji keselamatan
3:9 "Tetapi sesudah itu Aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil t  nama TUHAN 1 , u  beribadah v  kepada-Nya dengan bahu-membahu. 3:10 Dari seberang sungai-sungai negeri Etiopia 2  w  orang-orang yang memuja Aku, yang terserak-serak, akan membawa persembahan x  kepada-Ku. 3:11 Pada hari itu 3  engkau tidak akan mendapat malu y  karena segala perbuatan durhaka yang kaulakukan terhadap Aku, z  sebab pada waktu itu Aku akan menyingkirkan dari padamu orang-orangmu yang ria congkak, a  dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunung-Ku b  yang kudus.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[3:9]  1 Full Life : SEKALIANNYA MEREKA MEMANGGIL NAMA TUHAN.

Nas : Zef 3:9-20

Zefanya kini beralih kepada rencana Allah untuk menebus bangsa-bangsa yang telah dibersihkan melalui hukuman. Mereka suatu hari akan didamaikan kembali dengan Allah, memanggil nama-Nya dan beribadah kepada-Nya. Janji-janji ini akan digenapi dalam kerajaan seribu tahun, ketika Kristus memerintah seluruh bumi

(lihat cat. --> Wahy 20:4).

[atau ref. Wahy 20:4]

[3:10]  2 Full Life : DARI SEBERANG SUNGAI-SUNGAI ETIOPIA.

Nas : Zef 3:10

Etiopia melambangkan salah satu negeri terjauh yang dikenal ketika itu. Bangsa-bangsa akan membawa persembahan bagi Allah di Yerusalem (bd. Yes 66:18,20).

[3:11]  3 Full Life : PADA HARI ITU.

Nas : Zef 3:11

Ketika Allah menuntun bangsa-bangsa kepada pengenalan yang benar akan diri-Nya, Dia akan memulihkan keadaan umat-Nya sendiri (ayat Zef 3:20).TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA