TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Wahyu 1:1-2

Konteks
Judul
1:1 Inilah wahyu Yesus Kristus 1 , yang dikaruniakan a  Allah kepada-Nya, supaya ditunjukkan-Nya kepada hamba-hamba-Nya apa yang harus segera terjadi. b  Dan oleh malaikat-Nya c  yang diutus-Nya, Ia telah menyatakannya kepada hamba-Nya Yohanes. d  1:2 Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah e  dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, f  yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya.

Wahyu 1:20

Konteks
1:20 Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kaulihat pada tangan kanan-Ku l  dan ketujuh kaki dian m  emas itu: ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat 2  n  dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. o "
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[1:1]  1 Full Life : WAHYU YESUS KRISTUS.

Nas : Wahy 1:1

Kitab ini adalah suatu penyataan dari Yesus Kristus tentang diri-Nya sendiri. Ini begitu penting, sebab

  1. (1) kitab ini menyatakan penilaian Yesus tentang jemaat-jemaat-Nya 60-65 tahun setelah kebangkitan dan kenaikan-Nya, dan
  2. (2) kitab ini menyingkapkan peristiwa-peristiwa yang akan datang mengenai kesengsaraan, kemenangan Allah atas kejahatan, kedatangan Kristus kembali untuk memerintah di bumi dan kebahagiaan kerajaan Allah yang kekal.

[1:20]  2 Full Life : KETUJUH JEMAAT.

Nas : Wahy 1:20

Lihat art. PESAN KRISTUS KEPADA TUJUH JEMAAT.TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA