TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Hosea 2:14-23

Konteks
2:14 (2-13) "Sebab itu, sesungguhnya, Aku ini akan membujuk dia 1 , dan membawa dia ke padang gurun, n  dan berbicara menenangkan hatinya. 2:15 (2-14) Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana, dan membuat lembah Akhor o  menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri p  di sana seperti pada masa mudanya, q  seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. r  2:16 (2-15) Maka pada waktu itu, demikianlah firman TUHAN, engkau akan memanggil Aku: Suamiku, s  dan tidak lagi memanggil Aku: Baalku! 2:17 (2-16) Lalu Aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, t  maka nama mereka tidak lagi disebut. u  2:18 (2-17) Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara, dan binatang-binatang melata di muka bumi; v  Aku akan meniadakan w  busur panah, pedang dan alat perang dari negeri, dan akan membuat engkau berbaring dengan tenteram. x  2:19 (2-18) Aku akan menjadikan y  engkau isteri-Ku untuk selama-lamanya dan Aku akan menjadikan engkau isteri-Ku dalam keadilan dan kebenaran, z  dalam kasih setia dan kasih sayang. a  2:20 (2-19) Aku akan menjadikan engkau isteri-Ku dalam kesetiaan 2 , sehingga engkau akan mengenal b  TUHAN. c  2:21 (2-20) Maka pada waktu itu, demikianlah firman TUHAN, Aku akan mendengarkan d  langit, dan langit akan mendengarkan bumi. 2:22 (2-21) Bumi akan mendengarkan gandum, anggur dan minyak, e  dan mereka ini akan mendengarkan Yizreel. f  2:23 (2-22) Aku akan menaburkan g  dia bagi-Ku di bumi 3 , dan akan menyayangi Lo-Ruhama, h  dan Aku berkata kepada Lo-Ami: Umat-Ku i  engkau! dan ia akan berkata: Allahku! j "
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[2:14]  1 Full Life : SEBAB ITU ... MEMBUJUK DIA.

Nas : Hos 2:13

Hosea berpindah-pindah di antara peringatan akan hukuman dan janji-janji harapan dan pemulihan. Kedua ucapan "sebab itu" sebelum ini (ayat Hos 2:5,8) berbicara tentang hukuman; kini Allah menyatakan sebuah kontras yang besar dan menakjubkan. Dalam kasih karunia-Nya Ia masih akan memanggil Israel untuk kembali. Sebagaimana pada saat keluaran ketika Allah mengeluarkan umat-Nya dari Mesir ke padang gurun untuk memberi hukum-Nya dan menuntun mereka ke tanah perjanjian, demikian pula Ia akan mengeluarkan mereka lagi dari keadaan dosa mereka memasuki padang gurun yang baru, di mana Ia akan menuntun, mengajar, dan memulihkan mereka.

[2:20]  2 Full Life : AKU AKAN MENJADIKAN ENGKAU ISTERI-KU DALAM KESETIAAN

Nas : Hos 2:19

(versi Inggris NIV -- tunangan-Ku dalam kesetiaan). Pada zaman Alkitab, pertunangan menjadi ikatan perjanjian yang sama kuatnya dengan ikatan pernikahan itu sendiri. Di sini Allah berjanji untuk memulihkan Israel dalam hubungan perjanjian oleh kasih-Nya yang menebus dan menjadikan mereka mengenal Dia secara nyata dan pribadi. Sebagai balasan, Allah mengharapkan kebenaran, keadilan, kasih setia, kebaikan dan kesetiaan dari umat-Nya. Demikian pula, Allah menginginkan agar kita menunjukkan kesetiaan kepada Dia serta kasih dan belas kasihan yang sungguh-sungguh kepada sesama kita.

[2:23]  3 Full Life : MENABURKAN DIA BAGI-KU DI BUMI.

Nas : Hos 2:22

Rencana Allah bagi umat-Nya dalam mengeluarkan mereka dari Mesir ialah untuk menetapkan hubungan perjanjian dengan mereka (Kel 19:4); itu senantiasa merupakan rencana-Nya bagi umat manusia. PB menerapkan bagian terakhir dari ayat ini untuk mengikutsertakan orang-orang bukan Yahudi ke dalam gereja sebagai Israel-Nya yang baru (Rom 9:25-26; 1Pet 2:10).TIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA