TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

1 Raja-raja 14:25-26

Konteks
14:25 Tetapi pada tahun kelima zaman raja Rehabeam, majulah Sisak, raja Mesir, menyerang z  Yerusalem. 14:26 Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah a  TUHAN 1  dan barang-barang perbendaharaan rumah raja; semuanya dirampasnya. Ia merampas juga segala perisai b  emas yang dibuat Salomo.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[14:26]  1 Full Life : MERAMPAS BARANG-BARANG PERBENDAHARAAN RUMAH TUHAN.

Nas : 1Raj 14:26

Allah mengizinkan Sisak, raja Mesir, menyerang rumah Tuhan dan merampas harta yang ada di dalamnya. Bait Suci, tempat Allah telah menyatakan kemuliaan-Nya sepanjang awal pemerintahan Salomo (1Raj 8:11), kini menjadi tempat yang memalukan hanya lima tahun sesudah Salomo wafat, karena umat Allah telah menolak jalan-jalan-Nya yang benar.TIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA