BOLEHKAH

Jumlah dalam TB : 9 dalam 9 ayat
(dalam OT: 3 dalam 3 ayat)
(dalam NT: 6 dalam 6 ayat)
Keluarga Kata untuk kata "Bolehkah" dalam TB (311/87) : boleh (281x/54x); Bolehkah (3x/6x); bolehlah (19x/0x); diperbolehkan (5x/19x); diperbolehkan-Nya (1x/0x); memperbolehkan (2x/6x); Diperbolehkankah (0x/1x); memperbolehkannya (0x/1x);
Hebrew :
Greek : <1832> 2x; <1487 1832> 1x; <3385 1410> 1x; <1410> 1x;
Toggle Terjemahan
Toggle Definisi
Sembunyikan

YUNANI

Strong# / Frek.Definisi & Terjemahan
<1832> 3 (dari 31)
exesti exesti
Definisi : --v (verb)-- 1) it is lawful
<1410> 2 (dari 209)
dunamai dunamai
Definisi : --v (verb)-- 1) to be able, have power whether by virtue of one's own ability and resources, or of a state of mind, or through favourable circumstances, or by permission of law or custom 2) to be able to do something 3) to be capable, strong and powerful
<3385> 1 (dari 18)
mhti meti or mh ti
Definisi : --particle (particle)-- 1) whether, at all, perchance
<1487> 1 (dari 503)
ei ei
Definisi : --conj (conjunction)-- 1) if, whether
<0000> 1
--
Sembunyikan

Konkordansi PL

-- 1Sam 14:37 Saul bertanya kepada Allah: " Bolehkah aku mengejar orang Filistin ...
-- Mi 2:7   Bolehkah hal itu dikatakan, keturunan ...
-- Mal 3:8   Bolehkah manusia menipu Allah? Namun ...
Sembunyikan

Konkordansi PB

ei exestin <1487 1832> Mat 12:10 ... Mereka bertanya kepada-Nya: " Bolehkah menyembuhkan orang pada hari ...
mhti dunatai <3385 1410> Kis 10:47 " Bolehkah orang mencegah untuk ...
dunameya <1410> Kis 17:19 ... Areopagus dan mengatakan: " Bolehkah kami tahu ajaran baru mana ...
exestin <1832> Kis 21:37 ... kepada kepala pasukan itu: " Bolehkah aku mengatakan sesuatu ...
exestin <1832> Kis 22:25 ... kepada perwira yang bertugas: " Bolehkah kamu menyesah seorang ...
-- Rm 6:1 ... yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, ...


TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA