: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zoan | Zoar | Zoba | Zobah | Zobebah | Zofar | Zoham | Zohar | Zohelet | Zohet | Zoheth
Daftar Isi
HEBREW: 6691 rpwu Tsowphar
TOKOH: Zofar
BIOTOKOH PL: ZOFAR
BROWNING: ZOFAR
ENSIKLOPEDIA: ZOFAR

Zofar

orang yang suka banyak bicara. Ayub 2:11.

Ibrani

Strongs #06691: rpwu Tsowphar

Zophar = "sparrow"

1) the 3rd friend of Job

6691 Tsowphar tso-far'

from 6852; departing; Tsophar, a friend of Job: KJV -- Zophar.
see HEBREW for 06852

Zofar [tokoh]

Zofar

Sahabat Ayub (Ayub 2:11; 11:2; 42:9).

ZOFAR [biotokoh pl]

Arti nama:BERBULU, KASAR
Disebut pertamaAyub 2:11
Namanya disebut4 kali
Kitab yang menyebut1 buku : Ayub
Terakhir disebutAyub 42:9
Fakta pentingIA SALAH SATU TEMAN PENGRITIK AYUB (AYUB 11:1-6)

ZOFAR [browning]

Salah seorang 'penghibur' *Ayub (Ayb. 2:11). Dia beranggapan bahwa kemalangan Ayub pasti disebabkan oleh ketidakbenarannya. Sekiranya Ayub dapat melihat semuanya dari sudut pandang Allah, maka ia akan sadar bahwa dirinya hanya menanggung sedikit saja. Tetapi, dalam kesimpulan Kitab Ayub, perkataan Zofar dan kawan-kawannya dicemooh Allah (Ayb. 42:7-8). Namun demikian, Ayub masih memohonkan ampun baginya dan bagi Elifas dan Bildad (Ayb. 42:9).

ZOFAR [ensiklopedia]

Yg ketiga dari sahabat Ayub, orang Naamah (Ayb 2:11). kita tidak tahu di mana rumahnya, kecuali mungkin di sebelah timur Yordan. Ia terkenal oleh kekasaran sikapnya mendukung pandangan 'akal sehat'. Ia berbicara dalam ps-ps 11, 20, dan mungkin dalam 27:13-23. *AYUB. HLE/BS/HAO
TIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.11 detik
dipersembahkan oleh YLSA