Lihat definisi kata "Raja" dalam Studi Kata

Raja

gelar untuk seorang pemimpin negara Ibrani sejak tahun 1095 Dk - 588 Dk, atau dari Saul sampai Sedekia. Menurut istilah Alkitab dimaksudkan juga pemimpin sesuatu bangsa, kepala keluarga dan turunan raja yang kecil, ataupun seorang penanggung jawab yang terpilih dari keturunannya dengan memangku jabatan sebagai raja. Yosua 12:9-24. pada zaman Musa hakim-hakim Israel menggantikan ketua-ketua suku bangsa, kemudian raja-raja diantaranya Saul adalah raja oertama Israel yang menggantikan para hakim. Kerajaan Israel tinggal utuh dan bersatu utnuk selama 120 tahun dibawah pemerintahan Saul, Daud, dan Salomo, yaitu tahun 1095 – 975 Dk. Lalu kerajaan terakhir ini berakhir pada tahun 721 Dk. Yang mempunyai 19 orang raja; sedangkan yang pertama berakhir pada tahun 588 Dk dengan mempunyai 20 orang raja.

Kristus, Raja [pedoman]

 1. 1. Telah dinubuatkan.
 2. Bil 24:17; Mazm 2:6; 45:1-17; Yes 9:5; Yer 23:5; Mi 5:1
 3. 2. Mulia.
 4. Mazm 24:7-10; 1Kor 2:8; Yak 2:1
 5. 3. Maha tinggi.
 6. Mazm 89:28; Wahy 1:5; 19:16
 7. 4. Duduk di atas takhta Allah.
 8. Wahy 3:21
 9. 5. Duduk di atas takhta Daud.
 10. Yes 9:6; Yeh 37:24,25; Luk 1:32; Kis 2:30
 11. 6. Adalah Raja di Sion.
 12. Mazm 2:6; Yes 52:7; Za 9:9; Mat 21:5; Yoh 12:12-15
 13. 7. Mempunyai kerajaan kebenaran.
 14. Mazm 45:7; Ibr 1:8,9; Yes 32:1; Yer 23:5
 15. 8. Mempunyai kerajaan yang kekal.
 16. Dan 2:44; 7:14; Luk 1:33
 17. 9. Kerajaan-Nya meliputi seluruh dunia.
 18. Mazm 2:8; 72:8; Za 14:9; Wahy 11:15
 19. 10. Kerajaan-Nya bukan dari dunia ini.
 20. Yoh 18:36
 21. 11. Orang-orang kudus adalah rakyat-Nya.
 22. Kol 1:13; Wahy 15:3
 23. 12. Orang-orang kudus menerima suatu kerajaan dari pada-Nya.
 24. Luk 22:29,30; Ibr 12:28
 25. 13. Diakui oleh:
  1. 13.1 Natanael.
  2. Yoh 1:49
  3. 13.2 Orang-orang majus dari Timur.
  4. Mat 2:2
  5. 13.3 Pengikut-pengikut-Nya.
  6. Luk 19:38; Yoh 12:13
 26. 14. Dinyatakan oleh-Nya sendiri.
 27. Mat 25:34; Yoh 18:37
 28. 15. Ditulis di atas kayu salib-Nya.
 29. Yoh 19:19
 30. 16. Orang Yahudi akan mencari Dia.
 31. Hos 3:5
 32. 17. Orang-orang kudus akan melihat Dia.
 33. Yes 33:17; Wahy 22:3,4
 34. 18. Semua raja akan sujud menyembah kepada-Nya.
 35. Mazm 72:11; Yes 49:7
 36. 19. Akan mengalahkan segala seteru-Nya.
 37. Mazm 110:1; Mr 12:36; 1Kor 15:25; Wahy 17:14
 38. 20. Teladan - :
  1. 20.1 Daud.
  2. 1Sam 16:1,12,13; Luk 1:32
  3. 20.2 Melkisedek.
  4. Kej 14:18
  5. 20.3 Salomo.
  6. 1Taw 28:6,7

Raja [pedoman]

 1. 1. Bangsa Israel diperingatkan ketika meminta - .
 2. 1Sam 8:9-18
 3. 2. Dosa bangsa Israel dalam meminta - .
 4. 1Sam 12:17-20
 5. 3. Dalam meminta - bangsa Israel menolak Allah sebagai Raja mereka.
 6. 1Sam 8:7; 10:19
 7. 4. Bangsa Israel meminta - , agar mereka sama seperti bangsa-bangsa lain.
 8. 1Sam 8:5,19-20
 9. 5. Diberikan pertama kali kepada bangsa Israel dengan murka.
 10. Hos 13:11
 11. 6. Allah telah memilih - bagi diri-Nya sendiri.
 12. Ul 17:14,15; 1Sam 9:16,17; 16:12
 13. 7. Tidak turun temurun pada waktu pertamakali diadakan di Israel.
 14. Ul 17:20; 1Sam 13:13,14; 15:28,29
 15. 8. Diangkat turun-temurun di dalam keluarga Daud.
 16. 2Sam 7:12-16; Mazm 89:35-37
 17. 9. Untuk bangsa Israel, bukan untuk orang asing.
 18. Ul 17:15
 19. 10. Undang-undang pemerintah kerajaan ditulis oleh Samuel.
 20. 1Sam 10:25
 21. 11. Dilarang untuk memperbanyak:
  1. 11.1 Kuda.
  2. Ul 17:16
  3. 11.2 Isteri.
  4. Ul 17:17
  5. 11.3 Kekayaan.
  6. Ul 17:17
 22. 12. Diharuskan menulis dan membaca sendiri satu salinan dari hukum Tuhan.
 23. Ul 17:18-20
 24. 13. Mempunyai kuasa untuk mengadakan peperangan dan perdamaian.
 25. 1Sam 11:5-7
 26. 14. Sering kali memakai kekuasaannya dengan sewenang-wenang.
 27. 1Sam 22:17,18; 2Sam 1:15; 4:9-12; 1Raj 2:23,25,31
 28. 15. Upacara pada waktu penobatan - :
  1. 15.1 Diminyaki.
  2. 1Sam 10:1; 16:13; Mazm 89:20
  3. 15.2 Memakai jejamang (dimahkotai).
  4. 2Raj 11:12; 2Taw 23:11; Mazm 21:4
  5. 15.3 Diumumkan dengan meniup sangkakala.
  6. 2Sam 15:10; 1Raj 1:34; 2Raj 9:13; 11:14
  7. 15.4 Duduk di atas takhta.
  8. 1Raj 1:35,46; 2Raj 11:19
  9. 15.5 Menyandang pedang.
  10. Mazm 45:4
  11. 15.6 Memberikan segala kitab Taurat ke dalam tangan - .
  12. 2Raj 11:12; 2Taw 23:11
  13. 15.7 Berjanji akan memerintah menurut hukum.
  14. 2Sam 5:3
  15. 15.8 Menerima penghormatan.
  16. 1Sam 10:1; 1Taw 29:24
  17. 15.9 Meneriakkan seruan "Hidup raja".
  18. 1Sam 10:24; 2Sam 16:16; 2Raj 11:12
  19. 15.10 Mempersembahkan korban.
  20. 1Sam 11:15
  21. 15.11 Mengadakan pesta.
  22. 1Taw 12:38,39; 29:22
 29. 16. Dijaga oleh pengawal.
 30. 1Sam 13:2; 2Sam 8:18; 1Taw 11:25; 2Taw 12:10
 31. 17. Tinggal di istana.
 32. 2Taw 9:11; Mazm 45:15
 33. 18. Memakai pakaian kerajaan.
 34. 1Raj 22:30; Mat 6:29
 35. 19. Nama - seringkali ditukar pada saat penobatan.
 36. 2Raj 23:34; 24:17
 37. 20. Pegawai-pegawai - :
  1. 20.1 Perdana Menteri.
  2. 2Taw 19:11; 2Taw 28:7
  3. 20.2 Penasihat pertama.
  4. 1Taw 27:33
  5. 20.3 Pemimpin para kepala daerah atau sahabat - .
  6. 1Raj 4:5; 1Taw 27:33
  7. 20.4 Pengawas rumah tangga istana.
  8. 1Raj 4:6; 2Taw 28:7
  9. 20.5 Panitera negara.
  10. 2Sam 8:17; 1Raj 4:3
  11. 20.6 Panglima.
  12. 2Sam 8:16; 1Raj 4:4
  13. 20.7 Panglima pasukan pengawal.
  14. 2Sam 8:18; 20:23
  15. 20.8 Bendahara negara.
  16. 2Sam 8:16; 1Raj 4:3
  17. 20.9 Kepala daerah yang harus menjamin makanan raja dan seisi
  18. istana. 1Raj 4:7-19
  19. 20.10 Pengurus pakaian.
  20. 2Raj 22:14; 2Taw 34:22
  21. 20.11 Pengawas persediaan raja.
  22. 1Taw 27:25
  23. 20.12 Pengawas persediaan raja di kota-kota dan di desa-desa
  24. dan di lumbung. 1Taw 27:25
  25. 20.13 Kepala rodi.
  26. 1Raj 4:6; 12:18
  27. 20.14 Pengawas para pekerja di ladang.
  28. 1Taw 27:26
  29. 20.15 Pengawas kebun-kebun anggur.
  30. 1Taw 27:27
  31. 20.16 Pengawas pohon-pohon zaitun dan pohon ara di daerah bukit.
  32. 1Taw 27:28
  33. 20.17 Pengawas semua unta.
  34. 1Taw 27:30
  35. 20.18 Pengawas semua gembala kerajaan.
  36. 1Sam 21:7; 1Taw 27:29
  37. 20.19 Pengawas semua kambing domba.
  38. 1Taw 27:31
  39. 20.20 Bintara.
  40. 1Sam 16:21
  41. 20.21 Juru minuman.
  42. 1Raj 10:5; 2Taw 9:4
 38. 21. Dihampiri dengan penghormatan yang sangat besar.
 39. 1Sam 24:9; 2Sam 9:8; 14:22; 1Raj 1:23
 40. 22. Diberi hadiah dan pemberian oleh orang-orang asing.
 41. 1Raj 10:2,10,25; 2Raj 5:5; Mat 2:11
 42. 23. Pada sebelah kanan - adalah tempat kehormatan.
 43. 1Raj 2:19; Mazm 45:10; 110:1
 44. 24. Para pegawai - berdiri di hadapannya.
 45. 1Raj 10:8; 2Raj 25:19
 46. 25. Menjamu orang.
 47. 1Sam 20:25-27; 2Sam 9:7-13; 2Sam 19:33; 1Raj 4:22,23,28
 48. 26. Pendapatan - berasal dari:
  1. 26.1 Persembahan suka rela.
  2. 1Sam 10:27; 16:20; 1Taw 12:39,40
  3. 26.2 Upeti dari bangsa-bangsa lain.
  4. 1Raj 4:21,24,25; 2Taw 8:8; 17:11
  5. 26.3 Pajak hasil bumi.
  6. 1Raj 4:7-19
  7. 26.4 Pajak perdagangan luar negeri.
  8. 1Raj 10:15
  9. 26.5 Ternak mereka sendiri.
  10. 2Taw 32:29
  11. 26.6 Hasil tanah mereka sendiri.
  12. 2Taw 26:10
 49. 27. Kadang-kadang mencalonkan penggantinya.
 50. 1Raj 1:33,34; 2Taw 11:22,23
 51. 28. Dihukum karena melanggar hukum Tuhan.
 52. 2Sam 12:7-12; 1Raj 21:18-24
 53. 29. - yang memerintah atas semua bangsa Israel:
  1. 29.1 Saul.
  2. 1Sam 11:15-31; 1Taw 10:1-14
  3. 29.2 Daud.
  4. 2Sam 2:4; 1Raj 2:11; 1Taw 11:1-29:30
  5. 29.3 Salomo.
  6. 1Raj 1:39; 11:43; 2Taw 1:1-9:31
  7. 29.4 Rehabeam (bagian pemerintahannya yang pertama).
  8. 1Raj 12:1-20; 2Taw 10:1-16
 54. 30. - yang memerintah Yehuda:
  1. 30.1 Rehabeam (bagian pemerintahannya yang terakhir).
  2. 1Raj 12:21-24; 14:21-31; 2Taw 10:17-12:16
  3. 30.2 Abiam atau Abia.
  4. 1Raj 15:1-8; 2Taw 13:1-22
  5. 30.3 Asa.
  6. 1Raj 15:9-24; 2Taw 14:1-16:14
  7. 30.4 Yosafat.
  8. 1Raj 22:41-50; 2Taw 17:1-21:1
  9. 30.5 Yoram.
  10. 2Raj 8:16-24; 2Taw 21:1-20
  11. 30.6 Ahazia.
  12. 2Raj 8:25-29; 9:16-29; 2Taw 22:1-9
  13. 30.7 Atalya, ibu Ahazia (perampas).
  14. 2Raj 11:1-3; 2Taw 22:10-12
  15. 30.8 Yoas.
  16. 2Raj 11:4-12; 2Taw 23:1-24:27
  17. 30.9 Amazia.
  18. 2Raj 14:1-20; 2Taw 25:1-28
  19. 30.10 Azarya atau Uzia.
  20. 2Raj 14:21,22; 15:1-7; 2Taw 26:1-23
  21. 30.11 Yotam.
  22. 2Raj 15:32-38; 2Taw 27:1-9
  23. 30.12 Ahas.
  24. 2Raj 16:1-20; 2Taw 28:1-27
  25. 30.13 Hizkia.
  26. 2Raj 18:1-20:21; 2Taw 29:1-32:33
  27. 30.14 Manasye.
  28. 2Raj 21:1-18; 2Taw 33:1-20
  29. 30.15 Amon.
  30. 2Raj 21:19-26; 2Taw 33:21-25
  31. 30.16 Yosia.
  32. 2Raj 22-23:1-30; 2Taw 34:1-35:27
  33. 30.17 Yoahas.
  34. 2Raj 23:31-33; 2Taw 36:1-4
  35. 30.18 Yoyakim.
  36. 2Raj 23:34-37; 24:1-6; 2Taw 36:5-8; 2Taw 36:9,10
  37. 30.19 Yoyakhin.
  38. 2Raj 24:8-16
  39. 30.20 Zedekia.
  40. 2Raj 24:17-20; 25:1-7; 2Taw 36:11-21
 55. 31. - yang memerintah Israel:
  1. 31.1 Yerobeam.
  2. 1Raj 12:20-21; 12:25-14:20
  3. 31.2 Nadab.
  4. 1Raj 15:25-27,31
  5. 31.3 Baesa.
  6. 1Raj 15:28-34; 16:1-7
  7. 31.4 Ela.
  8. 1Raj 16:8-14
  9. 31.5 Zimri.
  10. 1Raj 16:11,12,15-20
  11. 31.6 Omri.
  12. 1Raj 16:23-28
  13. 31.7 Ahab.
  14. 1Raj 16:29-22:40
  15. 31.8 Ahazia.
  16. 1Raj 22:52-54; 2Raj 1:1-18
  17. 31.9 Yoram.
  18. 2Raj 3:1-9:26
  19. 31.10 Yehu.
  20. 2Raj 9:2-10:36
  21. 31.11 Yoahas.
  22. 2Raj 13:1-9
  23. 31.12 Yoas.
  24. 2Raj 13:10-25; 14:8-16
  25. 31.13 Yerobeam yang kedua.
  26. 2Raj 14:23-29
  27. 31.14 Zakharia.
  28. 2Raj 15:8-12
  29. 31.15 Salum.
  30. 2Raj 15:13-15
  31. 31.16 Menahem.
  32. 2Raj 15:16-22
  33. 31.17 Pekahya.
  34. 2Raj 15:23-25:30
  35. 31.18 Pekah.
  36. 2Raj 15:27-31; 16:5
  37. 31.19 Hosea.
  38. 2Raj 17:1-6
 56. 32. Dinamai orang yang diurapi.
 57. 1Sam 16:6; 24:7; 2Sam 19:21
 58. 33. Berkomplot jahat:
  1. 33.1 Absalom terhadap Daud.
  2. 2Sam 15:10
  3. 33.2 Adonia terhadap Salomo.
  4. 1Raj 1:5-7
  5. 33.3 Yerobeam terhadap Rehabeam.
  6. 1Raj 12:12,16
  7. 33.4 Baesa terhadap Nadab.
  8. 1Raj 15:27
  9. 33.5 Zimri terhadap Ela.
  10. 1Raj 16:9,10
  11. 33.6 Omri terhadap Zimri.
  12. 1Raj 16:17
  13. 33.7 Yehu terhadap Yoram.
  14. 2Raj 9:14
  15. 33.8 Salum terhadap Zakharia.
  16. 2Raj 15:10
  17. 33.9 Menahem terhadap Salum.
  18. 2Raj 15:14
  19. 33.10 Pekah terhadap Pekahya.
  20. 2Raj 15:25
 59. 34. Allah memilih - .
 60. Ul 17:15; 1Taw 28:4-6
 61. 35. Allah menetapkan - .
 62. Rom 13:1
 63. 36. Allah mengurapi - .
 64. 1Sam 16:12; 2Sam 12:7
 65. 37. Diangkat oleh Allah.
 66. 1Sam 12:13; Dan 2:21
 67. 38. Dipecat oleh Allah.
 68. 1Raj 11:11; Dan 2:21
 69. 39. Kristus adalah penguasa di atas segala raja.
 70. Wahy 1:5
 71. 40. Kristus adalah Raja di atas segala raja.
 72. Wahy 17:14
 73. 41. Memerintah dengan pimpinan Kristus.
 74. Ams 8:15
 75. 42. Hakim tertinggi untuk bangsa.
 76. 1Sam 8:5
 77. 43. Melawan - berarti melawan ketetapan Allah.
 78. Rom 13:2
 79. 44. Berkuasa menjalankan perintah-perintah mereka.
 80. Pengkh 8:4
 81. 45. Rakyat yang jumlahnya besar adalah kemegahan - .
 82. Ams 14:28
 83. 46. Tidak akan selamat karena besarnya kuasa.
 84. Mazm 33:16
 85. 47. Bergantung pada hasil tanah.
 86. Pengkh 5:9
 87. 48. Harus:
  1. 48.1 Takut akan Allah.
  2. Ul 17:19
  3. 48.2 Melayani Kristus.
  4. Mazm 2:10-12
  5. 48.3 Menurut hukum-hukum Allah.
  6. 1Raj 2:3
  7. 48.4 Membaca Firman Tuhan.
  8. Ul 17:19
  9. 48.5 Memajukan kepentingan jemaat.
  10. Ezr 1:2-4; 6:1-12
  11. 48.6 Memelihara jemaat.
  12. Yes 49:23
  13. 48.7 Memerintah dengan takut akan Allah.
  14. 2Sam 23:3
  15. 48.8 Mempertahankan hak orang miskin dan yang tertindas.
  16. Ams 31:8,9
  17. 48.9 Menyelidiki sesuatu.
  18. Ams 25:2
  19. 48.10 Jangan melupakan hukum.
  20. Ams 31:5
 88. 49. Memperpanjang masa jabatan dengan membenci laba yang tidak halal.
 89. Ams 28:16
 90. 50. Takhta - menjadi kokoh oleh kebenaran dan keadilan.
 91. Ams 16:12; 29:14
 92. 51. Terutama diperingatkan terhadap:
  1. 51.1 Ketidaksucian.
  2. Ams 31:3
  3. 51.2 Mengucapkan kata-kata dusta.
  4. Ams 17:7
  5. 51.3 Memperhatikan kebohongan.
  6. Ams 29:12
  7. 51.4 Minuman keras.
  8. Ams 31:4,5
 93. 52. Injil harus dikabarkan kepada - .
 94. Kis 9:15; 26:27,28
 95. 53. - yang tidak mempunyai pengertian suka menindas dengan keras.
 96. Ams 28:16
 97. 54. Sering kali dihukum oleh Allah.
 98. 1Taw 16:21
 99. 55. Hukuman terhadap - apabila melawan Kristus.
 100. Mazm 2:2,5,9
 101. 56. - yang baik:
  1. 56.1 Menganggap Allah sebagai kekuatan mereka.
  2. Mazm 99:4
  3. 56.2 Berkata-kata benar.
  4. Ams 16:10
  5. 56.3 Mengasihi orang yang mengatakan perkara yang benar.
  6. Ams 16:13
  7. 56.4 Membenci kejahatan.
  8. Ams 16:12
  9. 56.5 Membuang segala kejahatan.
  10. Ams 20:8
  11. 56.6 Menghukum orang jahat.
  12. Ams 20:26
  13. 56.7 Berkenan kepada orang yang berakal budi.
  14. Ams 14:35
  15. 56.8 Menghormati orang yang cakap di dalam pekerjaannya.
  16. Ams 22:29
  17. 56.9 Bersahabat dengan orang yang baik.
  18. Ams 22:11
  19. 56.10 Murka - dipadamkan dengan kesabaran.
  20. Ams 16:14; 25:15
 102. 57. Penasihat-penasihat jahat harus disingkirkan dari - .
 103. 2Taw 22:3,4; Ams 25:5
 104. 58. Jangan mengutuki.
 105. Kel 22:28; Pengkh 10:20
 106. 59. Jangan membicarakan yang jahat tentang - .
 107. Ayub 34:18; 2Pet 2:10
 108. 60. Membayar pajak kepada - .
 109. Mat 22:21; Rom 13:6,7
 110. 61. Jangan menyombongkan diri di depan - .
 111. Ams 25:6
 112. 62. Harus:
  1. 62.1 Dihormati.
  2. 1Sam 24:8; 1Raj 1:23,31; Rom 13:7; 1Pet 2:17
  3. 62.2 Ditakuti.
  4. Ams 24:21
  5. 62.3 Dipatuhi.
  6. Rom 13:1,5; 1Pet 2:13
  7. 62.4 Didoakan.
  8. 1Tim 2:1,2
 113. 63. Kebodohan menentang - .
 114. Ams 19:12; 20:2
 115. 64. Hukuman karena melawan kekuasaan yang sah dari - .
 116. Rom 13:2
 117. 65. Kesalahan dan bahaya karena mengangkat tangan pada - .
 118. 1Sam 26:9; 2Sam 1:14
 119. 66. Orang yang menurutkan hawa nafsunya menghina - .
 120. 2Pet 2:10; Yud 1:8
 121. 67. Contoh - yang baik:
  1. 67.1 Amazia.
  2. 2Raj 15:3
  3. 67.2 Asa.
  4. 1Raj 15:11
  5. 67.3 Daud.
  6. 2Sam 8:15
  7. 67.4 Hizkia.
  8. 2Raj 18:3
  9. 67.5 Uzia.
  10. 2Raj 15:34
  11. 67.6 Yosafat.
  12. 1Raj 22:43
  13. 67.7 Yosia.
  14. 2Raj 22:2

Raja, Kerajaan Makedonia [pedoman]

 1. 1. Dinamai kerajaan Yunani.
 2. Dan 11:2
 3. 2. Dilukiskan dengan:
  1. 2.1 Tembaga pada patung yang dimimpikan oleh Nebukadnezar.
  2. Dan 2:23,39
  3. 2.2 Seekor macan tutul, yang bersayap empat dan berkepala empat.
  4. Dan 7:6,17
  5. 2.3 Seekor kambing jantan yang mempunyai tanduk yang aneh.
  6. Dan 8:5,21
 4. 3. Filipi adalah sebuah kota penting di - .
 5. Kis 16:12
 6. 4. Nubuat-nubuat tentang - :
  1. 4.1 Penaklukan kerajaan Media-Persia - .
  2. Dan 8:6,7; 11:2,3
  3. 4.2 Kuasa dan kebesaran raja Aleksander yang Agung.
  4. Dan 8:8; 11:3
  5. 4.3 Dibagi dalam empat kerajaan.
  6. Dan 8:8,22
  7. 4.4 Bagian-bagian - diperintah oleh orang-orang asing.
  8. Dan 11:4
  9. 4.5 Sejarah dari keempat bagian - .
  10. Dan 11:4-29
  11. 4.6 Suatu tanduk kecil akan tumbuh dari - .
  12. Dan 8:8-12,23-25
 7. 5. Injil diberitakan ke - karena kehendak Allah.
 8. Kis 16:9,10
 9. 6. Kemurahan hati jemaat - .
 10. 2Kor 8:1-5

Raja, Kerajaan Media Dan Persia [pedoman]

 1. 1. Terbentang mulai dari India sampai Etiopia.
 2. Est 1:1
 3. 2. Rakyatnya keturunan Elam.
 4. Kej 10:22
 5. 3. Dilukiskan dengan:
  1. 3.1 Perak pada patung yang di mimpikan oleh Nebukadnezar.
  2. Dan 2:32,39
  3. 3.2 Beruang.
  4. Dan 7:5
  5. 3.3 Domba jantan yang bertanduk dua.
  6. Dan 8:3,20
 6. 4. Susan adalah kota - yang penting.
 7. Est 1:2; 8:15
 8. 5. Ahmeta adalah satu kota - .
 9. Ezr 6:2
 10. 6. Terbagi dalam banyak propinsi.
 11. Est 1:1; Dan 6:2
 12. 7. Undang-undang - tidak dapat diubah.
 13. Dan 6:13,16
 14. 8. Diperintah oleh raja-raja yang berkuasa mutlak.
 15. Est 3:8,11; 7:9
 16. 9. Raja-raja - yang disebut dalam firman Tuhan:
  1. 9.1 Koresy.
  2. Ezr 1:1
  3. 9.2 Ahasyweros (Cambyses).
  4. Ezr 4:6
  5. 9.3 Artahsasta (Artaxerxes Smerdis yang merebut mahkota).
  6. Ezr 4:7
  7. 9.4 Darius Hystaspes.
  8. Ezr 6:1; Dan 6:1
  9. 9.5 Sasta (Xerxes).
  10. Dan 11:2
  11. 9.6 Artahsasta (Artaxerxes Longimanus) atau Ahasyweros.
  12. Ezr 7:1; Est 1:1
 17. 10. Raja-raja - :
  1. 10.1 Dinamai raja Asyur.
  2. Ezr 6:22
  3. 10.2 Dinamai raja Babel.
  4. Neh 13:6
  5. 10.3 Menamakan diri raja segala raja.
  6. Ezr 7:12
  7. 10.4 Bersemayam di benteng Susan.
  8. Est 1:2; 8:14
  9. 10.5 Sangat kaya.
  10. Est 1:4; Dan 11:2
  11. 10.6 Menjamu dengan keagungan.
  12. Est 1:3,5,7
  13. 10.7 Memegang tongkat kerajaan dari emas.
  14. Est 5:2
  15. 10.8 Menghukum mati orang yang menghampirinya tanpa izin.
  16. Est 4:11,16
 18. 11. Terkenal karena orang-orang yang budiman.
 19. Est 1:13; Mat 2:1
 20. 12. Rakyatnya suka berperang.
 21. Yeh 27:10; 38:5
 22. 13. Kebiasaan-kebiasaan yang aneh di - .
 23. Est 1:8; 2:12,13
 24. 14. Babel diambil oleh raja - .
 25. Dan 6:1,2
 26. 15. Orang Yahudi dibebaskan dari tawanan dengan pertolongan - .
 27. 2Taw 36:20,22,23; Ezr 1:1-4
 28. 16. Nubuat-nubuat tentang - :
  1. 16.1 Keluasan penaklukannya.
  2. Dan 8:4
  3. 16.2 Penaklukan Babel.
  4. Yes 21:1-2; Dan 5:28
  5. 16.3 Kelepasan orang Yahudi.
  6. Yes 44:28; 45:1-4
  7. 16.4 Di bawah Sasta (Xerxes) - menyerbu kerajaan Yunani.
  8. Dan 11:2
  9. 16.5 Kejatuhan - oleh Iskandar yang Agung.
  10. Dan 8:6,7; 11:3

Raja, Kerajaan Romawi [pedoman]

 1. 1. Mengeluarkan perintah ke seluruh dunia.
 2. Luk 2:1
 3. 2. Dilukiskan dengan:
  1. 2.1 Binatang yang menakutkan dan mendahsyatkan dalam mimpi Daniel.
  2. Dan 7:7,19
  3. 2.2 Kaki besi dalam mimpi Nebukadnezar.
  4. Dan 2:33,40
 4. 3. Kota Roma adalah ibu kota - .
 5. Kis 8:2; 19:21
 6. 4. Yudea, yang merupakan salah satu propinsi, ada di bawah perwalian.
 7. Luk 3:1; Kis 23:24,26; 25:1
 8. 5. Gambaran tentang angkatan perang - :
  1. 5.1 Taat pada atasannya.
  2. Mat 8:8,9
  3. 5.2 Bersenjata.
  4. Rom 13:12; 2Kor 6:7; Ef 6:11-17
  5. 5.3 Prajurit yang sedang berjuang tidak boleh melibatkan diri
  6. dengan soal-soal penghidupannya. 2Tim 2:4
  7. 5.4 Prajurit menderita.
  8. 2Tim 2:3
  9. 5.5 Teman istimewa seorang prajurit yang ikut dalam kesukaran
  10. dan bahaya. Fili 2:25
  11. 5.6 Bahaya apabila penjaga-penjaga itu tidur.
  12. Mat 28:13,14
  13. 5.7 Bahaya apabila melakukan kejahatan namanya dihapuskan
  14. dari daftar. Wahy 3:5
  15. 5.8 Prajurit yang berjasa diberi mahkota.
  16. 2Tim 4:7,8
  17. 5.9 Kemenangan panglima perang.
  18. 2Kor 2:14-16; Kol 2:15
  19. 5.10 Anggota-anggotanya dibedakan dalam golongan-golongan.
  20. Kis 21:31,32; 23:23,24
  21. 5.11 Pasukan Italia dan pasukan Kaisar.
  22. Kis 10:1; 27:1
 9. 6. Persoalan mengenai pengadilan - :
  1. 6.1 Orang-orang yang dituduh, diperiksa dengan disesah.
  2. Kis 22:24,29
  3. 6.2 Orang-orang yang akan dihukum diserahkan kepada
  4. serdadu-serdadu. Mat 27:26,27
  5. 6.3 Tuduhan ditulis pada kayu salib di atas kepala orang
  6. yang di salib. Yoh 19:19-22
  7. 6.4 Pakaian orang yang akan dihukum diberikan kepada
  8. prajurit-prajurit. Mat 27:35; Yoh 19:23
  9. 6.5 Orang tahanan dirantaikan pada prajurit supaya tidak
  10. melarikan diri. Kis 21:33; 12:6; 2Tim 1:16; Kis 28:16
  11. 6.6 Penuduh dan orang yang dituduh dihadapkan bersama.
  12. Kis 23:35; 25:16-19
  13. 6.7 Orang yang dituduh dilindungi dari kekerasan orang banyak.
  14. Kis 23:20,24-27
  15. 6.8 Kuasa untuk hidup atau mati ada di dalam tangan penguasa - .
  16. Yoh 18:31,39,40; 19:10
  17. 6.9 Semua permohonan banding harus ditujukan kepada Kaisar - .
  18. Kis 25:11,12
  19. 6.10 Orang yang naik banding kepada Kaisar dibawa menghadap
  20. kepadanya. Kis 26:32
 10. 7. Hal-hal yang berhubungan dengan Kewarganegaraan - :
  1. 7.1 Dibebaskan dari penghinaan dan deraan.
  2. Kis 16:37,38; 22:25
  3. 7.2 Diperoleh karena kelahiran.
  4. Kis 22:28
  5. 7.3 Diperoleh karena pembelian.
  6. Kis 22:28
 11. 8. Kiasan tentang permainan orang Yunani yang lazim di - :
  1. 8.1 Bergulat.
  2. Ef 6:12
  3. 8.2 Pertarungan melawan binatang buas.
  4. 1Kor 15:32
  5. 8.3 Perlombaan lari.
  6. 1Kor 9:24; Fili 3:11-14; Ibr 12:1,2
  7. 8.4 Latihan pertandingan.
  8. 1Kor 9:25,27
  9. 8.5 Mahkota diberikan kepada orang yang menang.
  10. 1Kor 9:25; Fili 3:14; 2Tim 4:8
  11. 8.6 Peraturan-peraturan yang diturut.
  12. 2Tim 2:5
 12. 9. Kaisar-kaisar yang disebut - :
  1. 9.1 Agustus.
  2. Luk 2:1
  3. 9.2 Klaudius.
  4. Kis 11:28
  5. 9.3 Nero.
  6. Fili 4:22; 2Tim 4:17
  7. 9.4 Tiberius.
  8. Luk 3:1
 13. 10. Nubuat-nubuat tentang - :
  1. 10.1 Menguasai seluruh dunia.
  2. Dan 7:23
  3. 10.2 Terbagi dalam sepuluh bagian.
  4. Dan 2:41-43; 7:20,24
  5. 10.3 Asal mula kekuasaan Paus di - .
  6. Dan 7:8,20,25

Raja [haag]

Raja.

Usaha mendewakan ~R seperti yang biasa terjadi di Timur-tengah purba, terutama di Mesir, tidak mungkin terjadi Isr. oleh adanya pandangan tentang Allah ber-pribadi yang Esa. Segala argumen yang dipakai untuk membuktikan adanya seorang ~R-illahi (: hubungan-hubungan antara Yahwe dan raja; keputeraan illahi. Bekas-bekas sebuah pemujaan ~R), hanya dapat diuraikan, bahwa Raja-raja Isr. adalah wakil Allah Isr. (2Sam 14:7), yang memperoleh tugas itu hanya karena rakhmat Allah (bdk.: /RAPC #Sir 10:4). Mesias itu terutama adalah suatu "kembaran Yahwe" (Mowinckel), sebab tak seorangpun berdekatan demikian akrab dengan-Nya seperti di (Yes 9:5). ~R itu di rombak menjadi manusia lain karena pengurapan dan pengangkatannya (1Sam 10:6). Ia diberi kekudusan dan tidak dapat dipecat. Hal itu terutama berlaku bagi Daud, tetapi lewat dia juga diperuntukkan semua para penggantinya (Mazm 18:50; 45:7 dbtl.). Kekuasaan rajawi itu berpangkal pada martabat rajawi Yahwe. Sepanjang itu ~R adalah pula pembina hak bagi para "miskin" (Mazm 45:7; 72:1-2,4,12). ~R adalah keselamatan dan kemenangan di dalam perang suci (1Sam 8:20) dan dalam arti tertentu -- sebagai orang yang pertama menjadi wakil kekuasaan di dalam kebaktian -- juga imam. Sebagai "Gembala" kawanan miliknya (2Sam 5:2), maka ia memberikan keperluan-keperluan hidup bangsanya (Rat 4:20). Di dalam gambaran semacam itu Mesias adalah ~R yang dicita-citakan (Mazm 72:7,16; Yer 23:5; Yeh 34:23-24 dbtl.).

Raja [kecil]

KS.-

 1. Allah
  [PL] 1Sam 8:7; Mazm 10:16; 24:7-10; 29:10; 93:1; 95:3; Mazm 96:10; 98:6; 99:1; Yes 6:5; 33:22; Yer 10:10; Za 14:9,16
  [PB] Mat 5:35; 1Tim 1:17; Wahy 15:3
 2. Kristus
  [PB] Mat 25:34,40; Luk 19:38; Yoh 6:15; 12:15; 18:37; Kis 17:7; Wahy 17:14; 19:16
 3. "Raja orang Yahudi" (gelar untuk Kristus)
  [PB] Mat 2:2; 27:11,29,37; Mr 15:2,9,12,18,26; Luk 23:3,37,38; Yoh 18:33,39; 19:3,14-15,19,21
 4. "Raja Israel" (gelar untuk Kristus)
  [PB] Mat 27:42; Mr 15:32; Yoh 1:49; 12:13

Raja [tokoh]

Raja Raja-raja (Yehuda dan Israel)

 1. Raja-raja Yehuda dan Israel: 20709 Lihat Saul, 19902 Lihat Daud, 20689 Lihat Salomo.
 2. Raja-raja Yehuda: 20657 Lihat Rehabeam, 19629 Lihat Abia, 19761 Lihat Asa, 20958 Lihat Yehosafat, 20956 Lihat Yehoram, 19665 Lihat Ahazia, 19778 Lihat Atalya (ratu), 20947 Lihat Yoas, 19700 Lihat Amazia, 20896 Lihat Azariah (Uzia), 20962 Lihat Yotam, 19662 Lihat Ahaz, 20135 Lihat Hizkia, 20370 Lihat Manasye, 19705 Lihat Amon, 20960 Lihat Yosia, 20934 Lihat Yoahas, 20965 Lihat Yoyakim, 20964 Lihat Yoyakhin, 20983 Lihat Zedekia
 3. Raja-raja Israel: 20937 Lihat Yerobeam I, 20455 Lihat Nadab, 19794 Lihat Baesa, 19956 Lihat Ela, 20991 Lihat Zimri, 20495 Lihat Omri, 19661 Lihat Ahab, 19665 Lihat Ahazia, 20956 Lihat Yoram, 20932 Lihat Yehu, 20934 Lihat Yoahas, 20947 Lihat Yoas, 20937 Lihat Yerobeam II, 20977 Lihat Zakharia, Lihat Salum, 20400 Lihat Menahem, 20532 Lihat Pekahya, 20531 Lihat Pekah, 20141 Lihat Hosea.

RAJA [browning]

Kerajaan dan keilahan sangat erat berkaitan dalam dunia kuno -- para *Firaun Mesir dan para penguasa *Asyur misalnya, dan pada zaman jauh kemudian, para *kaisar Roma. Di zaman pra-kerajaan, di Israel, tidak ada pemerintah turunan. Pada waktu keduabelas suku Israel menetap di tanah *Kanaan, mereka diperintah oleh tua-tua lokal yang mengundang para *hakim untuk setiap kali mengumpulkan suatu bala tentara apabila diperlukan. Pengurapan *Saul sebagai raja (1Sam. 8) diceritakan sebagai suatu kemurtadan oleh salah satu sumber tradisi; *Samuel enggan melakukannya. Dia dipaksa oleh rakyat. Juga masih ada ancaman dari orang *Filistin (1Sam. 13:19-21). Pada lain pihak, ada sumber tradisi lain yang berpihak pada kerajaan (1Sam. 9:1-10, 16; 1Sam. 11). Samuel, yang dicari oleh Saul supaya membantu menemukan keledai-keledai ayahnya yang hilang, malah mengurapinya. *Saul pada waktu itu dipenuhi 'Roh Allah', seperti para nabi yang ekstatis. Kerajaan di Israel tidak pernah sama sekali lalim, sebab dikekang dan diadili oleh para *nabi (seperti *Daud yang dipandang sebagai raja ideal, dimarahi oleh Nabi *Natan). Saul tidak membentuk suatu dinasti. Pada saat ia dinilai gagal, nabi mengurapi Daud, yang pemerintahan kerajaannya berlangsung sepanjang 400 tahun. Dari 104 sampai 37 sM beberapa dari para imam besar disebut raja. Raja-raja Israel dan *Yehuda mempunyai sebagian kepemimpinan religius dan sangatlah penting bahwa raja ditahbiskan di Bait Allah. Tetapi, di Israel dan Yehuda tidak pernah raja itu dipandang sebagai ilahi. Kalaupun ada yang hendak mengartikan demikian, hal itu berkaitan dengan suatu naskah yang diperselisihkan, Mzm. 45:7. Allah adalah raja besar yang mengatasi segala allah (Mzm. 95:3).

Lihat definisi kata "Raja" dalam Studi KataTIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.10 detik
dipersembahkan oleh YLSA