Lihat definisi kata "Mark" dalam Studi Kata
: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Maresa | Mareshah | Mari | Maria | Mariamne | Mark | Marot | Maroth | Marsena | Martha | Mary
Daftar Isi
GAMBAR: Markus
BIOTOKOH PB: MARKUS

Mark

Dalam versi-versi Alkitab:

Markhus: LDKDR
Markoes: KL1863 KL1870
Markus: BABA BIS ENDE FAYH SBDR TB TL WBTCDR

Gambar

Markus: selebihnya..
Topik: Mark as a Writer; Mark in Various Compositions; Mark Joining Barnabas and Saul; Other Portraits of Mark; The Death of Mark; Various Subjects Connected to Mark

MARKUS [biotokoh pb]

Disebut pertamaKis 12:25
Namanya disebut10 X
Kitab yang menyebutKisah Para Rasul, Kolose, 2 Timotius, Filemon, I Petrus.
PekerjaanPenulis dan utusan Injil.
Tempat kelahiranMungkin di Yerusalem
Tempat kematianTradisi mengatakan, ia mati diseret di jalan dengan leher diikat tali
Terakhir disebutI Pet 5:13
Fakta pentingIa penulis Injil Markus.
Ringkasan
 1. I. Kegagalan Markus
  1. A. Ia dibawa ke Antiokia oleh Paulus dan pamannya, Barnabas; Kis 12:25
  2. B. Ia menyertai Paulus dan Barnabas dalam misinya yang pertama; Kis 13:5
  3. C. Pada waktu keadaan bertambah sulit, ia meninggalkan tim di Perga, dan kembali pulang.
  4. D. Kemudian pada misinya ke dua, Paulus menolak keikutsertaan Markus. Kis 15:36-38
 2. II. Keberhasilan Markus
  1. A. Yohanes Markus dan Barnabas. Tetapi kemudian Barnabas membawa Markus, berlayar ke Siprus, dalam misinya; Kis 15:39
  2. B. Yohanes Markus dan Paulus.
   1. 1. Ia melayani Rasul Paulus di Roma pada saat Paulus pertama kali dipenjara.
   2. 2. Ia dipanggil Paulus, selama Paulus terakhirnya dipenjara.
  3. C. Yohanes Markus dan Petrus.
  4. Oleh Petrus, Markus dijadikan anaknya sendiri. l Pet 5:13
 3. III. Markus, penulis
 4. Dia adalah penulis dari Injil yang ia beri judul namanya.
INJIL MARKUS Markus menekankan, bahwa Kristus adalah Hamba.
 1. I. Hamba yang diasingkan
  1. A. Pendahulunya; Mrk 1:1-8
  2. B. BaptisanNya; Mrk 1:9-11
  3. C. CobaanNya; Mrk 1:12-13
 2. II. Jurubicara dari Hamba.
  1. A. Persekutuan pribadi dengan para rasulNya.
   1. 1. Yakobus, Yohanes, Petrus, dan Andreas; Mrk 1:14-20
   2. 2. Matius; Mrk 2:13-14
  2. B. Pelayanan umum dari rasul-rasulNya.
   1. 1. Panggilan dari 12 murid; Mrk 3:13-21
   2. 2. Pengutusan 12 murid; Mrk 6:7-13
 3. III. Pokok-pokok khotbah dari Juruselamat.
 4. "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga Aku memberitakan Injil, karena untuk itulah, Aku telah datang." Mrk 1:38
  1. A. Penyampaian khotbah-khotbahNya:
   1. 1. Penabur dan tanah; Mrk 4:1-34
   2. 2. Gambaran dari pencemaran; Mrk 7:1-23
   3. 3. Pengajaran di Bukit Zaitun; Mrk 13:1-37
  2. B. Pokok-pokok pembicaraan
   1. 1. Dosa yang tak dapat diampuni; Mrk 3:22-30
   2. 2. Hubungan yang benar; Mrk 3:31-35
   3. 3. Hakekat seorang murid; Mrk 8:34-38
   4. 4. Siapa yang terbesar; Mrk 9:33-37; 10:42-45
   5. 5. Jangan terpecah-pecah; Mrk 9:38-41
   6. 6. Neraka; Mrk 9: 42-50
   7. 7. Perceraian; Mrk 10:1-12
   8. 8. Upah; Mrk 10:28-31
   9. 9. Doa dan iman; Mrk 11:20-26
   10. 10. Mesias; Mrk 12:35-37
 5. IV. Hal-hal yang ajaib dari Hamba.
 6. Markus merekam, sedikitnya 18 keajaiban yang dilakukan Yesus. Di mana-mana Ia berbuat mujizat Mrk 6:56
  1. A. Pengusiran setan-setan:
   1. 1. Dari seorang di Kapernaum; Mrk 1:21-28
   2. 2. Dari seorang di Gadara; Mrk 5:1-20
   3. 3. Dari seorang perempuan Tirus; Mrk 7:24-30
   4. 4. Dari anak dekat Gunung Hermon; Mrk 9:14-29
  2. B. Penyembuhan penyakit-penyakit
   1. 1. Ibu mertua Petrus; Mrk 1:29-34
   2. 2. Seorang kusta; Mrk 1:40-45
   3. 3. Orang lumpuh; Mrk 2:1-12
   4. 4. Tangan yang layu; Mrk 3:1-6
   5. 5. Wanita yang pendarahan; Mrk 5:25-34
   6. 6. Tuli dan bisu; Mrk 7:31-37
   7. 7. Orang buta; Mrk 8:22-26
   8. 8. Bartimeus yang buta; Mrk 10:46-52
  3. C. Memberi makan yang lapar:
   1. 1. 5000 orang; Mrk 6:30-44
   2. 2. 4000 orang; Mrk 8:1-9
  4. D. Berkuasa atas alam:
   1. 1. Menenangkan badai; Mrk 4:35-41
   2. 2. Berjalan di atas air; Mrk 6:45-52
  5. E. Menghukum pohon ara yang tak berbuah; Mrk 11:12-14
  6. F. Membangkitkan anak perempuan yang mati; Mrk 5:21-24,35-43
 7. V. Orang yang ragu-ragu terhadap Hamba.
 8. Ahli Taurat berkata: "Ia kerasukan Beelzebul" Mrk 3:22 Orang Farisi minta tanda; Mrk 8:11 Orang Farisi dan Herodian; Mrk 12:13
  1. A. Konfrontasi dengan orang-orang yang meragukan.
   1. 1. Ia bergaul dengan orang-orang berdosa; Mrk 2:16-22
   2. 2. Pertanyaan tentang otoritasNya; Mrk 11:27-33
   3. 3. Usaha untuk menjebak Dia.
    1. a. Mengenai membayar upeti; Mrk 12:13-17
    2. b. Mengenai kebangkitan; Mrk 12:18-27
  2. B. Hukuman bagi yang meragukan:
   1. 1. Tidak dapat pengampunan dosa; Mrk 3:22-30
   2. 2. Menolak memberi suatu tanda; Mrk 8:11-13
   3. 3. Mengingatkan kemunafikan; Mrk 8:14-21
   4. 4. Membandingkan yang jahat dan pembunuh; Mrk 12:1-12
   5. 5. Mencela keangkuhan mereka; Mrk 12:38-40
 9. VI. Orang-orang yang mencari Hamba
  1. A. Beberapa orang tua membawa anaknya; Mrk 10:13-16 Dia memeluk anak itu, serta memberkatinya; Mrk 10:16
  2. B. Anak muda yang kaya; Mrk 10:17-27
  3. C. Yakobus dan Yohanes; Mrk 10:35-41
  4. D. Ahli Taurat; Mrk 12:28-34
  5. Yesus melihat, bagaimana jawaban orang itu, dan Ia berkata kepadanya: "Engkau tidak jauh dari Kerajaan Allah" Dan orang itupun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus; Mrk 12:34
  6. E. Perempuan di Betania; Mrk 14:3-9
  7. Yesus diurapi di rumah Simon si kusta oleh seorang perempuan dengan minyak narwastu yang mahal harganya.
 10. VII. Kemegahan Hamba
  1. A. Penyataan ke-TuhananNya sebagai Hamba; Mrk 8:27-30
  2. Pengakuan Petrus tentang Hamba, bahwa Ia adalah Mesias. Mrk 8:27-29
  3. B. Demonstrasi dari ke-TuhananNya; Mrk 9:1-13
  4. Di atas gunung Yesus berubah (Transfiguration); Mrk 9:2-3
 11. VIII. Kesedihan Hamba
  1. A. Ketidakpercayaan di Nazaret; Mrk 6:1-6
  2. B. Kematian Yohanes Pembaptis; Mrk 6:14-29
 12. IX. Penonjolan Hamba; Mrk 11:1-11
 13. Yesus naik keledai muda, yang belum pernah ditunggangi orang, dan dielu-elukan: "Hosana, Hosana!" Mrk 11:7-10
 14. X. Pengawasan dari Hamba. Mrk 11:15-19
 15. Yesus menyucikan Bait Allah. Mrk 11:15
 16. XI. Perjamuan dari Hamba. Mrk 14:12-25
 17. "Ambillah ini TubuhKu, minumlah ini DarahKu." Mrk 14:22-25
 18. XII. Ketaatan dari Hamba. Mrk 14:32-42
 19. "Ya Abba, ya Bapa! biarlah kehendakMu jadi!" Mrk 14:35-36
 20. XIII. Penderitaan Hamba.
  1. A. Dia berada di tengah-tengah komplotan yang melawan.
  2. Dua hari sebelum Paskah, Imam-imam kepala dan Ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus. Mrk 14:1-2 Yudas Iskariot mendapat kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Mrk 14:10-11
  3. B. Dia ketakutan dalam keadaan yang tertekan di Taman Getsemani.
   1. 1. Kesedihan yang sangat; Mrk 14:32-42
   2. 2. Penangkapan; Mrk 14:43-49
   3. 3. Ditinggalkan; Mrk 14:50
  4. C. Dia diingkari seorang sahabat
   1. 1. Wahyu dari penyangkalan; Mrk 14:26-31
   2. "Sesungguhnya, sebelum ayam berkokok dua kali, engkau telah menyangkal Aku tiga kali" Mrk 14:29-30
   3. 2. Puncak dari penyangkalan Mrk 14:66-72
   4. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah: "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini!" Mrk 14:71
  5. D. Dia dikhianati oleh pengikutNya Mrk 14:43-46
  6. "Orang yang akan kucium, itulah Dia, tangkaplah Dia." Mrk 14:44-45
  7. E. Ia diadili dengan tidak sah
   1. 1. Di hadapan Imam-imam kepala Mrk 14:53-65
    1. a. Dakwaan palsu; Mrk 14:55-59
    2. b. Dihukum mati; Mrk 14:60-64
    3. c. Diludahi, ditutup mataNya, ditinju, dan diejek; Mrk 14:65
   2. 2. Dihadapan Pilatus Mrk 15:1-15
    1. a. Mufakat imam-imam; Mrk 15:1-5
    2. b. Disesah Pilatus; Mrk 15:15
   3. 3. Di hadapan tentara Romawi; Mrk 15:16-20
    1. a. Dia dianiaya
    2. b. Dia diejek
 21. XIV. Pengorbanan Hamba; Mrk 15:20
  1. A. Di atas Salib; Mrk 15:20-41
  2. B. Di kubur; Mrk 15:41-47
 22. XV. Kedaulatan Hamba; Mrk 16:1-20
  1. A. Ia bangkit dari kubur; Mrk 16:1-8
   1. 1. Pemberitahuan; Mrk 16:1-8
   2. 2. Penampakan diri; Mrk 16:19-11
    1. a. Kepada Maria Magdalena; Mrk 16:9-11
    2. b. Kepada dua murid; Mrk 16:12-13
    3. c. Kepada 11 murid; Mrk 16:14-18
  2. B. Dia naik ke sorga dengan kemuliaan; Mrk 16:19-20
  3. Ia duduk di sebelah kanan Allah; Mrk 16:19

Lihat definisi kata "Mark" dalam Studi KataTIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.12 detik
dipersembahkan oleh YLSA