Lihat definisi kata "Malam" dalam Studi Kata
Daftar Isi
PEDOMAN: Malam
LAMBANG: Malam
BROWNING: MALAM

Malam

orang Ibrani memulai harinya dari waktu petang sampai waktu petang yang berikut, dimana termasuk malam hari didalamnya, hal mana berarti 12 jam yang sama dengan hari biasa.

Malam [pedoman]

 1. 1. Gelap mula-mula disebut - .
 2. Kej 1:5
 3. 2. Dijadikan oleh Allah.
 4. Mazm 104:20
 5. 3. Milik Allah.
 6. Mazm 74:16
 7. 4. Benda-benda penerang dijadikan untuk memisahkan siang dan - .
 8. Kej 1:14
 9. 5. Bulan dan bintang-bintang dijadikan untuk menguasai dan menerangi - .
 10. Kej 1:16-18; Yer 31:35
 11. 6. Mulai pada waktu matahari terbenam.
 12. Kej 28:11
 13. 7. Sampai matahari terbit.
 14. Mazm 104:22; Mat 28:1; Mr 16:2
 15. 8. Pergantian - yang beraturan:
  1. 8.1 Diadakan untuk kemuliaan Allah.
  2. Mazm 19:3
  3. 8.2 Ditetapkan dengan perjanjian.
  4. Kej 8:22; Yer 33:20
 16. 9. Mula-mula dibagi menjadi tiga waktu.
 17. Rat 2:19; Hak 7:19; Kel 14:24
 18. 10. Dibagi menjadi empat waktu oleh orang Romawi.
 19. Luk 12:38; Mat 14:25; Mr 13:35
 20. 11. Seringkali:
  1. 11.1 Gelap.
  2. Ams 7:9
  3. 11.2 Dingin.
  4. Kej 31:40; Yer 36:30
  5. 11.3 Disertai oleh embun.
  6. Bil 11:9; Hak 6:38,40; Ayub 29:19; Kid 5:2
 21. 12. Tidak begitu baik untuk bekerja.
 22. Yoh 9:4
 23. 13. Tidak begitu baik untuk bepergian.
 24. Yoh 11:10
 25. 14. Diadakan untuk beristirahat.
 26. Mazm 104:23
 27. 15. Menggelisahkan untuk orang yang ditimpa kemalangan.
 28. Ayub 7:3,4
 29. 16. Menolong untuk niat orang jahat.
 30. Kej 31:39; Ayub 24:14,15; Ob 1:5; 1Tes 5:2
 31. 17. Binatang-binatang buas mencari mangsanya pada waktu - .
 32. 2Sam 21:10; Mazm 104:21,22
 33. 18. Orang Yahudi:
  1. 18.1 Pada - lampu dibiarkan menyala.
  2. Ams 31:18
  3. 18.2 Dalam kesusahan berdoa sepanjang - .
  4. Mazm 22:3
  5. 18.3 Dalam kesusahan, kedukaan dan penghinaan sepanjang - .
  6. Mazm 6:7; 30:6; Yoel 1:13
  7. 18.4 Mayat orang tidak boleh dibiarkan tergantung sepanjang
  8. - pada tiang gantungan. Ul 21:23
  9. 18.5 Dilarang menahan upah orang upahan sepanjang - .
  10. Im 19:13
 34. 19. Gembala menggembalakan ternaknya pada - .
 35. Kej 31:40; Luk 2:8
 36. 20. Penangkap ikan terus bekerja sepanjang - .
 37. Luk 5:5; Yoh 21:3
 38. 21. Allah kadang-kadang:
  1. 21.1 Melawat umat-Nya pada waktu - .
  2. 1Raj 3:5
  3. 21.2 Melakukan hukuman-Nya pada - .
  4. Kel 12:12; 2Raj 19:35; Ayub 27:20; Dan 5:30
  5. 21.3 Menyatakan kehendaknya pada - .
  6. Kej 46:2; Bil 22:20; Dan 7:2
 39. 22. Melukiskan:
  1. 22.1 Kegelapan rohani.
  2. Rom 13:12
  3. 22.2 Kematian.
  4. Yoh 9:4
  5. 22.3 Masa kemunduran rohani.
  6. Kid 3:1
  7. 22.4 Masa kesusahan yang amat hebat.
  8. Yes 21:12; Ams 5:8

Malam [lambang]

 1. (1) METAFORA ketidakpercayaan dan ketidakpedulian terhadap Allah. (Mis: tidak mempunyai "terang" rohani.) Yoh 11:10; Rm 13:12; 1 Tes 5:2, 5; Why 21:25; 22:5.
 2. (2) METAFORA masa kesesakan atau penganiayaan. Kadang-kadang menggambarkan pengalaman orang percaya ketika Tuhan terasa jauh dari dia. Mzm 30:5; Yes 21:12; Rat 1:2; Yl 1:13; Mi 3:6.
 3. (3) METAFORA maut. Yoh 9:4. Lihat juga SIANG MALAM.

MALAM [browning]

Sekalipun malam itu waktu untuk memimpikan pesan-pesan ilahi (Mat. 2:12-14), namun malam lebih merupakan metafora dari bahaya (Mzm. 91:5), dan banyak lagi Mazmur yang berbicara tentang pelepasan 'di pagi hari'. Di Yerusalem baru tidak akan ada malam sama sekali (Why. 21:25) dan umat Allah akan menikmati kehadiran-Nya untuk selama-lamanya.


Lihat definisi kata "Malam" dalam Studi KataTIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.07 detik
dipersembahkan oleh YLSA