: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Azarya | Azaz | Azazel | Azaziah | Azbuk | Azeka | Azekah | Azel | Azgad | Aziel | Azimat
Daftar Isi
HEBREW: 5825 hqze `Azeqah
HAAG: Azeka
ENSIKLOPEDIA: AZEKA

Azeka

digali. Yos 10:10.
NETBible Maps:
Map7 D3
Map8 F2
Map9 C1

Peta Google: Aseka (31° 42´, 34° 56´);
OpenBible: (Flickr/Panoramio) Aseka

Ibrani

Strongs #05825: hqze `Azeqah

Azekah = "dug over"

1) a town in the lowlands of Judah

5825 `Azeqah az-ay-kaw'

from 5823; tilled; Azekah, a place in Palestine: KJV -- Azekah.
see HEBREW for 05823

Azeka [haag]

Azeka.

Sebuah kota di daerah Syhefela, sebagai tempat pelarian pada zaman pra-Isr (Yos 10:10). Juga disebut sebagai kota perkemahan tentara bangsa Filistin (1Sam 17:1). Yos 15:35 memasukannya dalam wilayah Yuda. Sebagai pos perbatasan kerajaan Yehuda, tempat itu diperkuat oleh Nebukadnezar (Yer 34:7) dan direbutnya pula (587). Dalam hubungan ini diceritakan di sebuah tulisan --> Ostrakon dari --. Lakis. Setelah waktu pembuangan, tempat itu didiami oleh orang-orang Yahudi (Neh 11:30). Peta PL B6.

AZEKA [ensiklopedia]

Satu kota suku Yehuda (Yos 15:35), terletak di dataran rendah yg dijadikan daerah pertanian sepanjang pantai barat, mungkin Tell ez-Zahariyeh modern. Yosua mengejar orang Amori sejauh Azeka pada hari mereka menyerang orang Gibeon yg baru menempati daerah itu (Yos 10:10, 11). Pada zaman pemerintahan Rehabeam, Azeka adalah kota berkubu di perbatasan (2 Taw 11:5 dab) dan di kemudian hari merupakan satu dari beberapa tempat yg kuat yg melawan serangan orang Babel di bawah pimpinan Nebukadnezar (Yer 34:7). Azeka direbut, dan penangkapannya oleh Nebukadnezar mungkin tersirat dalam salah satu Surat-surat dari Lakhis (DOTT, hlm 216-217). RJW/NY WBS
TIP #35: Beritahu teman untuk menjadi rekan pelayanan dengan gunakan Alkitab SABDA™ di situs Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA