TB NETBible YUN-IBR Diglot Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Kuno ITL - draft BaDeNo

Hosea 2

  Boks Temuan
2:1 (1-12) Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki: "Ami!" dan kepada saudara-saudaramu perempuan: "Ruhama! b "
Israel ditolak dan dipulihkan
2:2 (2-1) "Adukanlah ibumu 1 , c  adukanlah, sebab dia bukan isteri-Ku, dan Aku ini bukan suaminya; biarlah dijauhkannya sundalnya d  dari mukanya, dan zinahnya dari antara buah dadanya, 2:3 (2-2) supaya jangan Aku menanggalkan e  pakaiannya sampai dia telanjang, dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan, f  membuat dia seperti padang gurun, g  dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. 2:4 (2-3) Tentang anak-anaknya, h  Aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal. i  2:5 (2-4) Sebab ibu mereka telah menjadi sundal; dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Sebab dia berkata: Aku mau mengikuti para kekasihku, j  yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. k  2:6 (2-5) Sebab itu, sesungguhnya, Aku akan menyekat jalannya 2  dengan duri-duri, dan mendirikan pagar tembok mengurung dia, sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. l  2:7 (2-6) Dia akan mengejar para kekasihnya, tetapi tidak akan mencapai mereka; m  dia akan mencari mereka, tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata: Aku akan pulang kembali kepada suamiku n  yang pertama, o  sebab waktu itu aku lebih berbahagia p  dari pada sekarang. 2:8 (2-7) Tetapi dia tidak insaf 3  q  bahwa Akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur dan minyak, r  dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas s  yang dibuat mereka menjadi patung Baal. t  2:9 (2-8) Sebab itu Aku akan mengambil kembali gandum-Ku u  pada masanya dan anggur-Ku v  pada musimnya, dan akan merampas kain bulu domba dan kain lenan-Ku yang harus menutupi auratnya. 2:10 (2-9) Dan sekarang, Aku akan menyingkapkan w  kemaluannya, di depan mata para kekasihnya, x  dan seorangpun tidak akan melepaskan dia dari tangan-Ku. y  2:11 (2-10) Aku akan menghentikan z  segala kegirangannya 4 , a  hari rayanya, bulan barunya dan hari Sabatnya dan segala perayaannya. b  2:12 (2-11) Aku akan memusnahkan pohon anggurnya c  dan pohon aranya, d  yang tentangnya dikatakannya: Ini semuanya pemberian kepadaku, yang dihadiahkan kepadaku oleh para kekasihku! e  Aku akan membuatnya menjadi hutan, f  dan binatang-binatang di padang akan memakannya g  habis. 2:13 (2-12) Dan Aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika dia membakar korban h  untuk para Baal, i  berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya, j  dan mengikuti para kekasihnya k  dan melupakan l  Aku," demikianlah firman TUHAN. m  2:14 (2-13) "Sebab itu, sesungguhnya, Aku ini akan membujuk dia 5 , dan membawa dia ke padang gurun, n  dan berbicara menenangkan hatinya. 2:15 (2-14) Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana, dan membuat lembah Akhor o  menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri p  di sana seperti pada masa mudanya, q  seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. r  2:16 (2-15) Maka pada waktu itu, demikianlah firman TUHAN, engkau akan memanggil Aku: Suamiku, s  dan tidak lagi memanggil Aku: Baalku! 2:17 (2-16) Lalu Aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, t  maka nama mereka tidak lagi disebut. u  2:18 (2-17) Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara, dan binatang-binatang melata di muka bumi; v  Aku akan meniadakan w  busur panah, pedang dan alat perang dari negeri, dan akan membuat engkau berbaring dengan tenteram. x  2:19 (2-18) Aku akan menjadikan y  engkau isteri-Ku untuk selama-lamanya dan Aku akan menjadikan engkau isteri-Ku dalam keadilan dan kebenaran, z  dalam kasih setia dan kasih sayang. a  2:20 (2-19) Aku akan menjadikan engkau isteri-Ku dalam kesetiaan 6 , sehingga engkau akan mengenal b  TUHAN. c  2:21 (2-20) Maka pada waktu itu, demikianlah firman TUHAN, Aku akan mendengarkan d  langit, dan langit akan mendengarkan bumi. 2:22 (2-21) Bumi akan mendengarkan gandum, anggur dan minyak, e  dan mereka ini akan mendengarkan Yizreel. f  2:23 (2-22) Aku akan menaburkan g  dia bagi-Ku di bumi 7 , dan akan menyayangi Lo-Ruhama, h  dan Aku berkata kepada Lo-Ami: Umat-Ku i  engkau! dan ia akan berkata: Allahku! j "
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[2:2]  1  Full Life : ADUKANLAH IBUMU.

Nas : Hos 2:1-6

Hosea kembali kepada aneka peringatan tentang hukuman. "Adukanlah" merupakan istilah hukum untuk menggugat seseorang dengan pengaduan dan celaan. Bangsa itu adalah istri dan ibu; orang Israel secara pribadi adalah anak-anak yang telah berbalik kepada penyembahan berhala. Mereka harus bertobat dan meninggalkan "para kekasih" (Hos 2:4), yaitu berbagai dewa Kanaan.

[2:6]  2  Full Life : SEBAB ITU AKU AKAN MENYEKAT JALANNYA.

Nas : Hos 2:5

Allah berjanji untuk menyekat jalan orang Israel -- tidak untuk memusnahkan mereka, tetapi untuk menyadarkan mereka bahwa lebih baik bagi mereka untuk berbalik kepada Allah. Selalu tepat untuk berdoa agar Allah mengirim berbagai kesulitan ke dalam hidup anggota keluarga kita yang belum selamat, supaya mereka akan belajar bahwa jauh lebih baik untuk berbalik kepada Tuhan dan kebaikan-Nya daripada tetap tinggal dalam penderitaan dosa.

[2:8]  3  Full Life : DIA TIDAK INSAF.

Nas : Hos 2:7

Orang Israel menghubungkan panen baik mereka dengan para Baal (dewa-dewa Kanaan), padahal sesungguhnya itulah kemurahan dan kasih karunia Allah yang memberikan hal-hal baik kepada mereka. Kita harus senantiasa hati-hati untuk mengakui kasih karunia dan berkat-berkat Allah yang diberikan-Nya kepada kita dan bersyukur kepada-Nya dengan hati penuh terima kasih. Lalai melakukan hal ini merupakan langkah pertama untuk meninggalkan Dia.

[2:11]  4  Full Life : MENGHENTIKAN SEGALA KEGIRANGANNYA.

Nas : Hos 2:10

Allah bermaksud agar hari-hari raya dan hari-hari kudus Israel menjadi saat untuk bersukacita atas berkat-berkat-Nya; namun sukacita mereka telah berubah menjadi sekadar kegembiraan dan tertawa hampa dari orang-orang yang mencari hiburan. Berbagai perayaan yang diperintahkan Allah tidak lagi menjadi perayaan Allah; sebaliknya telah menjadi perayaan Israel, sekadar pertemuan sosial yang dirayakan dengan upacara kosong.

[2:14]  5  Full Life : SEBAB ITU ... MEMBUJUK DIA.

Nas : Hos 2:13

Hosea berpindah-pindah di antara peringatan akan hukuman dan janji-janji harapan dan pemulihan. Kedua ucapan "sebab itu" sebelum ini (ayat Hos 2:5,8) berbicara tentang hukuman; kini Allah menyatakan sebuah kontras yang besar dan menakjubkan. Dalam kasih karunia-Nya Ia masih akan memanggil Israel untuk kembali. Sebagaimana pada saat keluaran ketika Allah mengeluarkan umat-Nya dari Mesir ke padang gurun untuk memberi hukum-Nya dan menuntun mereka ke tanah perjanjian, demikian pula Ia akan mengeluarkan mereka lagi dari keadaan dosa mereka memasuki padang gurun yang baru, di mana Ia akan menuntun, mengajar, dan memulihkan mereka.

[2:20]  6  Full Life : AKU AKAN MENJADIKAN ENGKAU ISTERI-KU DALAM KESETIAAN

Nas : Hos 2:19

(versi Inggris NIV -- tunangan-Ku dalam kesetiaan). Pada zaman Alkitab, pertunangan menjadi ikatan perjanjian yang sama kuatnya dengan ikatan pernikahan itu sendiri. Di sini Allah berjanji untuk memulihkan Israel dalam hubungan perjanjian oleh kasih-Nya yang menebus dan menjadikan mereka mengenal Dia secara nyata dan pribadi. Sebagai balasan, Allah mengharapkan kebenaran, keadilan, kasih setia, kebaikan dan kesetiaan dari umat-Nya. Demikian pula, Allah menginginkan agar kita menunjukkan kesetiaan kepada Dia serta kasih dan belas kasihan yang sungguh-sungguh kepada sesama kita.

[2:23]  7  Full Life : MENABURKAN DIA BAGI-KU DI BUMI.

Nas : Hos 2:22

Rencana Allah bagi umat-Nya dalam mengeluarkan mereka dari Mesir ialah untuk menetapkan hubungan perjanjian dengan mereka (Kel 19:4); itu senantiasa merupakan rencana-Nya bagi umat manusia. PB menerapkan bagian terakhir dari ayat ini untuk mengikutsertakan orang-orang bukan Yahudi ke dalam gereja sebagai Israel-Nya yang baru (Rom 9:25-26; 1Pet 2:10).TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA