TB NETBible YUN-IBR Diglot Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Kuno ITL - draft AI  BaDeNo

Bilangan 8

  Boks Temuan
Kandil
8:1 TUHAN berfirman kepada Musa: 8:2 "Berbicaralah kepada Harun dan katakanlah kepadanya: Apabila engkau memasang lampu-lampu itu, haruslah ketujuh lampu itu menerangi yang di sebelah depan kandil. o " 8:3 Demikianlah diperbuat Harun. Di sebelah depan kandil dipasangnyalah lampu-lampunya, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa. 8:4 Dan beginilah kandil itu dibuat: dari emas p  tempaan; kandil itu tempaan, baik kakinya maupun kembangnya; sesuai dengan apa q  yang telah diperlihatkan TUHAN kepada Musa, demikianlah kandil itu dibuatnya.
Pentahbisan orang Lewi
8:5 TUHAN berfirman kepada Musa: 8:6 "Ambillah orang Lewi 1  dari tengah-tengah orang Israel dan tahirkanlah r  mereka. 8:7 Beginilah harus kaulakukan kepada mereka untuk mentahirkan mereka: percikkanlah kepada mereka air penghapus dosa, s  kemudian haruslah mereka mencukur seluruh tubuhnya t  dan mencuci pakaiannya u  dan dengan demikian mentahirkan dirinya. v  8:8 Sesudah itu haruslah mereka mengambil seekor lembu jantan muda dengan korban sajiannya dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, w  juga seekor lembu jantan muda yang lain haruslah kauambil untuk korban penghapus dosa. x  8:9 Selanjutnya haruslah kausuruh orang Lewi mendekat ke depan Kemah Pertemuan, y  dan kaupanggil berkumpul segenap umat z  Israel. 8:10 Apabila engkau telah menyuruh orang Lewi mendekat ke hadapan TUHAN, maka haruslah orang Israel meletakkan tangannya atas a  orang Lewi itu, 8:11 dan Harun harus mengunjukkan orang Lewi itu sebagai persembahan unjukan 2  b  dari antara orang Israel di hadapan TUHAN, dan demikianlah mereka diuntukkan melakukan pekerjaan jabatannya bagi TUHAN. 8:12 Setelah orang Lewi meletakkan tangannya atas kepala lembu-lembu jantan c  muda itu, maka haruslah yang seekor diolah sebagai korban penghapus dosa d  dan yang lain sebagai korban bakaran e  bagi TUHAN untuk mengadakan pendamaian f  bagi orang Lewi. 8:13 Maka haruslah engkau menghadapkan orang Lewi kepada Harun dengan anak-anaknya dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan g  bagi TUHAN. 8:14 Demikianlah harus engkau mentahirkan mereka dari tengah-tengah orang 3  Israel, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaan-Ku. h  8:15 Barulah sesudah itu orang Lewi boleh masuk untuk melakukan pekerjaan jabatannya pada Kemah Pertemuan, i  sesudah engkau mentahirkan mereka dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan. j  8:16 Sebab mereka harus diserahkan dengan sepenuhnya kepada-Ku dari tengah-tengah orang Israel; ganti semua yang terdahulu lahir k  dari kandungan, yakni semua anak sulung l  yang ada pada orang Israel, telah Kuambil mereka bagi-Ku. 8:17 Sebab semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan, m  adalah kepunyaan-Ku 4 ; pada waktu Aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, Aku telah menguduskan semuanya bagi-Ku. n  o  8:18 Maka Aku mengambil orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel, p  8:19 dan Aku menyerahkan orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel q  sebagai pemberian kepada Harun dan anak-anaknya r  untuk melakukan segala pekerjaan jabatan bagi orang Israel di Kemah Pertemuan, dan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, s  supaya orang Israel jangan kena tulah apabila mereka mendekat ke tempat kudus." 8:20 Lalu Musa, Harun dan segenap umat Israel melakukan yang demikian kepada orang Lewi; tepat seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa mengenai orang Lewi, demikianlah dilakukan orang Israel kepada mereka. 8:21 Orang Lewi itu menghapus dosa dari dirinya dan mencuci pakaian t  mereka, kemudian Harun mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan di hadapan TUHAN, dan mengadakan pendamaian u  bagi mereka sambil mentahirkan mereka. v  8:22 Sesudah itu masuklah orang Lewi untuk melakukan pekerjaan w  jabatan mereka di Kemah Pertemuan, di bawah pengawasan Harun dan anak-anaknya. Seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa mengenai orang Lewi, demikianlah dilakukan kepada mereka.
Awal dan akhir masa kerja orang Lewi
8:23 TUHAN berfirman kepada Musa: 8:24 "Inilah yang berlaku bagi orang Lewi: setiap orang yang berumur dua puluh lima tahun ke atas x  wajib bertugas, supaya ia bekerja pada Kemah Pertemuan, y  8:25 tetapi jika ia berumur lima puluh z  tahun haruslah ia dibebaskan dari pekerjaan itu, sehingga tak usah ia bekerja a  lebih lama lagi. 8:26 Ia boleh membantu saudara-saudaranya di Kemah Pertemuan dalam menjalankan tugas mereka, tetapi tidak usah lagi ia menjabat pekerjaan itu. Demikianlah harus kaulakukan kepada orang Lewi mengenai tugas mereka."
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[8:6]  1  Full Life : ORANG LEWI.

Nas : Bil 8:6-26

Ayat-ayat ini menerangkan pemurnian dan penahbisan suku Lewi yang ditugaskan untuk menolong para imam dalam melayani ibadah (ayat Bil 8:19).

[8:11]  2  Full Life : ORANG LEWI ITU SEBAGAI PERSEMBAHAN UNJUKAN.

Nas : Bil 8:11

"Persembahan unjukan" menjadi bagian korban keselamatan untuk para imam (Im 7:28-34). Persembahan ini diunjukkan ke arah kemah pertemuan sebagai tanda penyerahan diri kepada Allah dan kemudian diunjukkan ke arah orang yang mempersembahkannya atau imam, yang menunjukkan bahwa Tuhan menyerahkan persembahan itu kepada mereka. Di sini orang Lewi sendiri merupakan persembahan unjukan kepada Tuhan. Karena unjukan tersebut tidak dapat dilakukan secara harfiah, maka upacara ini dilakukan secara simbolis.

[8:14]  3  Full Life : MENTAHIRKAN MEREKA DARI TENGAH-TENGAH ORANG.

Nas : Bil 8:14

Melalui teladan mereka, orang Lewi melambangkan pemisahan orang saleh yang seharusnya merupakan ciri khas seluruh bangsa itu.

[8:17]  4  Full Life : SEMUA ANAK SULUNG ... ADALAH KEPUNYAAN-KU.

Nas : Bil 8:17

Semua anak sulung Israel adalah milik Tuhan (Kel 13:11-16); akan tetapi, Allah mengizinkan suku Lewi menjadi pengganti dari semua anak sulung (Bil 3:9,11-13,40-41,45-51; 8:14-19).TIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA