TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Mikha 4

AlkiPEDIA (Perpustakaan Elektronik Dan Informasi Alkitab)

 • Penjelasan Singkat
  Kemuliaan umat TUHAN
 • Isi Pasal
  Kerajaan Kristus di bumi yang akan datang dan kebahagiaan Israel yang dikumpulkan kembali. Pertempuran Harmagedon.
 • Garis Besar
  4:1 Kemuliaan,
  4:5 dan damai kerajaan Kristus.
  4:6 Pemulihan,
  4:11 dan kemenangan umat.
 • Judul Perikop
  Sion sebagai pusat kerajaan damai (4:1-5)
  Penyelamatan puteri Sion (4:6--5:1)
 • Tokoh
 • Nama dan Tempat
 • Kesimpulan
  Di zaman akhir dalam masa itu, Kerajaan Kristus akan diwujudkan di bumi dengan kemashyuran yang tidak pernah ada pada kerajaan di bumi sebelumnya. Itu akan menjadi kerajaan di seluruh bumi, damai, makmur, dan dengan luasnya pemerintahan Kristus, dan damai sejahtera tidak akan berakhir. Israel, yang lama terserak dan dibuang, akan mendapatkan tempat kemuliaan di bumi, mengakui Kristus sebagai Raja dan Tuhan.
 • Fakta
  ay. 1, 2. Sebuah gunung dalam Kitab Suci adalah lambang kuasa dunia yang besar (Dan 2:35). Ditegakkannya kerajaan dunia Kristus yang tertinggi di sini diramalkan. Kristus akan menjadi Raja (ay. 7) untuk melindungi dan memerintahnya dan mengatur urusannya untuk yang terbaik sampai akhirnya.
 • Storyboard Mikha 4
 • Infografis Kitab Mikha
  Lihat video...


TIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA