TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

Yesaya 56

AlkiPEDIA (Perpustakaan Elektronik Dan Informasi Alkitab)

 • Penjelasan Singkat
  Seruan untuk hidup kudus
 • Isi Pasal
  Perintah yang khidmat diberikan kepada semua orang supaya sadar akan kewajiban. Tuduhan/dakwaaan terhadap orang yang lalai dan tidak setia.
 • Garis Besar
  56:1 Nabi menasihati untuk pengudusan.
  56:3 Dia berjanji itu akan untuk semua, tanpa memandang orang.
  56:9 Dia mengecam para pemimpin yang buta.
 • Judul Perikop
  Keselamatan adalah bagi semua orang (56:1-8)
  Pemimpin-pemimpin yang fasik (56:9--57:5)
 • Tokoh
 • Nama dan Tempat
 • Kesimpulan
  Semakin pasti Allah memberi kita pemenuhan janji-janji-Nya, semakin besar kewajiban yang Dia tanggungkan kepada kita untuk menaati perintah-perintah-Nya. Kebenaran dan keadilan adalah bagian kita, yang diminta sebagai bukti rasa aman iman dan penyesalan kita, dan membuka jalan untuk belas kasihan.
 • Fakta
  ay. 1. Keselamatan yang besar menyatakan dan dikerjakan oleh Kristus didahului dengan panggilan pertobatan dan iman. Di dalam Kristus, kebenaran Allah dinyatakan (Rm 1:17) dan dia "dibenarkan"
 • Storyboard Yesaya 56
 • Infografis Kitab Yesaya
  Lihat video...


TIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA