TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Yesaya 45

AlkiPEDIA (Perpustakaan Elektronik Dan Informasi Alkitab)

 • Penjelasan Singkat
  TUHAN memanggil Koresy
 • Isi Pasal
  Janji kepada Koresh demi Israel. Bukti akan kuasa dan kedaulatan Allah yang kekal. Kekuatan untuk orang Yahudi yang percaya. Malapetaka bagi para penyembah berhala.
 • Garis Besar
  45:1 TUHAN memakai Koresy demi umat-Nya.
  45:5 Dengan kemahakuasaan-Nya Dia menuntut ketaatan.
  45:20 Dia meyakinkan kesia-siaan dewa berhala dengan kuasa-Nya yang menyelamatkan.
 • Judul Perikop
  TUHAN memakai Koresh sebagai alat-Nya (45:1-8)
  TUHAN adalah Pencipta (45:9-19)
  Seruan kepada bangsa-bangsa supaya kembali kepada TUHAN (45:20-25)
 • Tokoh
 • Nama dan Tempat
 • Kesimpulan
  Di samping TUHAN ada Allah. Dia sendiri adalah ada-dengan sendirinya, cukup-dengan sendirinya, tidak terbatas dan kekal. Celakalah orang-orang yang berselisih dengan Pencipta mereka dan menghormati patung-patung berhala yang tidak bisa memberi kebaikan/keuntungan. Orang-orang yang percaya kepada Allah tidak akan dipermalukan karena keyakinan mereka di dalam Dia.
 • Fakta
  ay. 22. Ayat ini memiliki petunjuk yang lebih lanjut untuk pertobatan orang-orang bukan Yahudi yang hidup di akhir dunia melalui pengangkatan Kristus pada salib di Kalvari. Sama seperti Israel yang dipagut ular melihat pada ular tembaga, demikianlah semua orang diminta untuk memandang kepada Kristus dan diselamatkan.
 • Storyboard Yesaya 45
 • Infografis Kitab Yesaya


TIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA