TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ulangan 1:15

TSK Full Life Study Bible

1:15

mengambil(TB)/kuambil(TL) <03947> [I took.]

mengangkat(TB)/kuangkat(TL) <05414> [made. Heb. gave.]

pasukan seribu ... pasukan .... pasukan seribu ..... pasukan(TB)/kepala .... seribu ... kepala ...... kepala ....... kepala(TL) <0505 08269> [captains over thousands.]

1:15

aku mengambil

Kel 18:25

kepala-kepala sukumu,

Kel 5:14; Bil 11:16; Yos 1:10; 3:2 [Semua]

yakni orang-orang

Kej 47:6; [Lihat FULL. Kej 47:6]

sebagai kepala

Bil 31:14; 1Sam 8:12; 22:7; 1Raj 14:27 [Semua]

pengatur pasukan

Bil 1:4; [Lihat FULL. Bil 1:4]
TIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA