TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kejadian 22:12-13

22:12 <04480> ynmm <03173> Kdyxy <0853> ta <01121> Knb <0853> ta <02820> tkvx <03808> alw <0859> hta <0430> Myhla <03373> ary <03588> yk <03045> ytedy <06258> hte <03588> yk <03972> hmwam <0> wl <06213> vet <0408> law <05288> renh <0413> la <03027> Kdy <07971> xlst <0408> la <0559> rmayw(22:12)

22:12 kai <2532> eipen mh <3165> epibalhv <1911> thn <3588> ceira <5495> sou <4771> epi <1909> to <3588> paidarion <3808> mhde <3366> poihshv <4160> autw <846> mhden <3367> nun <3568> gar <1063> egnwn <1097> oti <3754> fobh <5399> ton <3588> yeon <2316> su <4771> kai <2532> ouk <3364> efeisw <5339> tou <3588> uiou <5207> sou <4771> tou <3588> agaphtou <27> di <1223> eme <1473>

22:13 <01121> wnb <08478> txt <05930> hlel <05927> whleyw <0352> lyah <0853> ta <03947> xqyw <085> Mhrba <01980> Klyw <07161> wynrqb <05442> Kbob <0270> zxan <0310> rxa <0352> lya <02009> hnhw <07200> aryw <05869> wynye <0853> ta <085> Mhrba <05375> avyw(22:13)

22:13 kai <2532> anableqav <308> abraam <11> toiv <3588> ofyalmoiv <3788> autou <846> eiden <3708> kai <2532> idou <2400> kriov eiv <1519> katecomenov <2722> en <1722> futw sabek twn <3588> keratwn <2768> kai <2532> eporeuyh <4198> abraam <11> kai <2532> elaben <2983> ton <3588> krion kai <2532> anhnegken <399> auton <846> eiv <1519> olokarpwsin anti <473> isaak <2464> tou <3588> uiou <5207> autou <846>TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA