BUKIT-BUKIT

Jumlah dalam TB : 108 dalam 97 ayat
(dalam OT: 105 dalam 94 ayat)
(dalam NT: 3 dalam 3 ayat)
Keluarga Kata untuk kata "bukit-bukit" dalam TB (271/31) : berbukit-bukit (1x/0x); bukit (157x/28x); bukit-bukit (105x/3x); bukit-bukitku (1x/0x); bukit-bukitmu (4x/0x); bukit-bukitpun (1x/0x); bukitnya (1x/0x); bukitpun (1x/0x);
Hebrew : <01116> 61x; <01389> 30x; <08205> 5x; <02022> 4x; <05553> 3x; <08510> 1x; <05645> 1x;
Greek : <3735> 1x; <1015> 1x;
Toggle Terjemahan
Toggle Definisi
Sembunyikan

IBRANI

Strong# / Frek.Definisi & Terjemahan
<01116> 61 (dari 102)
hmb bamah
Definisi : --n f (noun feminime)-- 1) high place, ridge, height, bamah (technical name for cultic platform) 1a) high place, mountain 1b) high places, battlefields 1c) high places (as places of worship) 1d) funeral mound?
<01389> 30 (dari 71)
hebg gib`ah
Definisi : --n f (noun feminime)-- 1) hill 1a) hill (lower than a mountain) 1b) as a place of illicit worship 1c) poetic for mountain 1d) used in place names
<08205> 5 (dari 10)
ypv sh@phiy
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) bareness, smooth or bare height, bare place, high places, barren height 1a) bareness 1b) bare place, bare height
<02022> 4 (dari 546)
rh har
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) hill, mountain, hill country, mount
<05553> 3 (dari 59)
elo cela`
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) crag, cliff, rock 1a) crag, cliff 1b) as stronghold of Jehovah, of security (fig.)
<08510> 1 (dari 5)
lt tel
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) mound, heap, heap of ruins 1a) mound (of ruin-heap of city) 1b) mound, hill (of elevation on which city stood)
<05645> 1 (dari 32)
be `ab (masc. and fem.)
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) darkness, cloud, thicket 1a) dark cloud 1b) cloud mass 1c) thicket (as refuge)
Toggle Terjemahan
Toggle Definisi
Sembunyikan

YUNANI

Strong# / Frek.Definisi & Terjemahan
<3735> 1 (dari 63)
orov oros
Definisi : --n n (noun neuter)-- 1) a mountain
<1015> 1 (dari 2)
bounov bounos
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) a hill, eminence, mound
Dalam TB : bukit 1, kepada bukit-bukit 1
<0000> 1
--
Sembunyikan

Konkordansi PL

tebg <01389> Kej 49:26 ... yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad; semuanya ...
Mkytmb <01116> Im 26:30 Dan bukit-bukit pengorbananmu akan ...
twmb <01116> Bil 21:28 ... Ar-Moab, yang berkuasa atas bukit-bukit di sepanjang sungai Arnon.
twebgmw <01389> Bil 23:9 ... batu aku melihat mereka, dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat, ...
twebgh <01389> Ul 12:2 ... gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit dan di bawah setiap pohon ...
*ytmb {ytwmb} <01116> Ul 32:13 ... dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi, dan memakan hasil ...
twebg <01389> Ul 33:15 ... dan dengan yang terbaik dari bukit-bukit yang berabad-abad,
wmytwmb <01116> Ul 33:29 ... dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka."
Mlt <08510> Yos 11:13 ... yang letaknya di atas bukit-bukit puing tidaklah dibakar oleh ...
twmbb <01116> 1Raj 3:2 ... mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada ...
twmbb <01116> 1Raj 3:3 ... sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan.
twmb <01116> 1Raj 12:31 ... juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan, dan mengangkat ...
twmbh <01116> 1Raj 13:32 ... dan terhadap segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota ...
twmb <01116> 1Raj 13:33 ... dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa yang mau ...
twmb <01116> 1Raj 13:33 ... menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan.
twmbhw <01116> 1Raj 15:14 Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan, ...
Myelo <05553> 1Raj 19:11 ... gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului TUHAN. ...
twmbh <01116> 1Raj 22:43 ... benar di mata TUHAN. Hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. ...
twmbb <01116> 1Raj 22:43 ... dan membakar korban di bukit-bukit itu.
twmbh <01116> 2Raj 12:3 Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah ...
twmbb <01116> 2Raj 12:3 ... dan membakar korban di bukit-bukit itu.
twmbh <01116> 2Raj 14:4 Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah ...
twmbb <01116> 2Raj 14:4 ... dan membakar korban di bukit-bukit itu.
twmbh <01116> 2Raj 15:4 Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah ...
twmbb <01116> 2Raj 15:4 ... dan membakar korban di bukit-bukit itu.
twmbh <01116> 2Raj 15:35 Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah ...
twmbb <01116> 2Raj 15:35 ... dan membakar korban di bukit-bukit itu. Ia mendirikan Pintu ...
twmbb <01116> 2Raj 16:4 ... dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas ...
twmb <01116> 2Raj 17:9 ... mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan di manapun mereka ...
twmbh <01116> 2Raj 17:29 ... di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan, yang dibuat oleh ...
twmb <01116> 2Raj 17:32 ... kalangan mereka imam untuk bukit-bukit pengorbanan, maka orang-orang ...
twmbh <01116> 2Raj 17:32 ... bagi mereka di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan itu.
twmbh <01116> 2Raj 18:4 Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang ...
wytmb <01116> 2Raj 18:22 ... kami,--bukankah Dia itu yang bukit-bukit pengorbanan-Nya dan ...
twmbh <01116> 2Raj 21:3 Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah ...
twmbh <01116> 2Raj 23:8 ... Yehuda, lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam ...
twmb <01116> 2Raj 23:8 ... Bersyeba; dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu ...
twmbh <01116> 2Raj 23:9 Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh ...
twmbh <01116> 2Raj 23:13   Bukit-bukit pengorbanan yang ada di ...
twmbh <01116> 2Raj 23:19 Juga segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota ...
twmbh <01116> 2Raj 23:20 ... mezbah-mezbah itu semua imam bukit-bukit pengorbanan yang ada di sana ...
twmbl <01116> 2Taw 11:15 ... bagi dirinya imam-imam untuk bukit-bukit pengorbanan untuk jin-jin dan ...
twmbhw <01116> 2Taw 14:3 ... mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan ...
twmbh <01116> 2Taw 14:5 Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan ...
twmbhw <01116> 2Taw 15:17 Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan ...
twmbh <01116> 2Taw 20:33 Hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. ...
twmb <01116> 2Taw 21:11 Lagipula ia membuat bukit-bukit pengorbanan di gunung-gunung ...
twmbb <01116> 2Taw 28:4 ... dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas ...
twmb <01116> 2Taw 28:25 ... kota di Yehuda ia membuat bukit-bukit pengorbanan untuk membakar ...
twmbh <01116> 2Taw 33:3 Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah ...
Tampilkan Selanjutnya
Sembunyikan

Konkordansi PB

-- Mat 27:51 ... terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah,
oresin <3735> Mrk 5:5 ... di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan ...
bounoiv <1015> Luk 23:30 ... menimpa kami! dan kepada bukit-bukit : Timbunilah kami!


TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA