Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Wahyu 9:11

Konteks
Perikop
Sangkakala yang kelima
TB
Dan raja yang memerintah mereka 1  ialah malaikat jurang maut; t  namanya dalam bahasa Ibrani u  ialah Abadon v  dan dalam bahasa Yunani ialah Apolion.


TIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.08 detik
dipersembahkan oleh YLSA