Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Imamat 19:36

Konteks
Perikop
Kudusnya hidup
TB
Neraca x  yang betul, batu timbangan yang betul, efa y  yang betul dan hin z  yang betul haruslah kamu pakai; Akulah TUHAN, Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. a 


TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA