Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Samuel 3:3

Konteks
Perikop
Anak-anak lelaki Daud
TB
anaknya yang kedua ialah Kileab, dari Abigail g , bekas isteri Nabal, orang Karmel; yang ketiga ialah Absalom, h  anak dari Maakha, anak perempuan Talmai raja Gesur; i 


TIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA