Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Roma 1:31

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Rm 1:31

tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, i  tidak mengenal belas kasihan.

AYT (2018)

bodoh, tidak setia, tidak berperasaan, dan kejam.

TL (1954) ©

SABDAweb Rm 1:31

tiada berakal, orang yang mungkirkan janji, tiada penyayang, tiada berbelaskasihan;

BIS (1985) ©

SABDAweb Rm 1:31

mereka tidak mau mengerti orang lain; mereka tidak setia dan tidak berperikemanusiaan.

TSI (2014)

Mereka bodoh, tidak menepati janji-janji mereka, tidak tahu menunjukkan kebaikan, tidak mau berdamai dengan sesama, dan tidak tahu menunjukkan belas kasihan kepada orang lain.

MILT (2008)

tidak berakal, tidak setia, tidak berkasih sayang, keras kepala, tidak berkemurahan,

Shellabear 2011 (2011)

kurang berakal, tidak memenuhi janji, tidak menaruh rasa sayang, dan tidak menaruh belas kasihan.

AVB (2015)

tidak tahu membezakan buruk dan baik, tidak boleh dipercayai, tidak mengasihi, tidak berhati perut, tidak mempunyai belas kasihan.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Rm 1:31

tidak berakal
<801>
, tidak setia
<802>
, tidak penyayang
<794>
, tidak mengenal belas kasihan
<415>
.
TL ITL ©

SABDAweb Rm 1:31

tiada berakal
<801>
, orang yang mungkirkan janji
<802>
, tiada penyayang
<794>
, tiada berbelaskasihan
<415>
;
AYT ITL
bodoh
<801>
, tidak setia
<802>
, tak berperasaan
<794>
, dan kejam
<415>
.
GREEK
asunetouv
<801>
A-APM
asunyetouv
<802>
A-APM
astorgouv
<794>
A-APM
anelehmonav
<415>
A-APM
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Rm 1:31

tidak berakal 1 , tidak setia 2 , tidak penyayang 3 , tidak mengenal belas kasihan.

[+] Bhs. InggrisTIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA