Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Mazmur 80:4

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Mzm 80:4

(80-5) TUHAN, Allah semesta alam, berapa lama c  lagi murka-Mu menyala d  sekalipun umat-Mu berdoa?

AYT (2018)

(80-5) Ya TUHAN, Allah semesta alam, berapa lama Engkau akan marah terhadap doa-doa umat-Mu?

TL (1954) ©

SABDAweb Mzm 80:4

(80-5) Ya Tuhan! ya Allah serwa sekalian alam! berapa lama lagi murka-Mu bernyala-nyala akan permintaan doa umat-Mu?

BIS (1985) ©

SABDAweb Mzm 80:4

(80-5) Ya TUHAN Allah Yang Mahakuasa, sampai kapan Engkau marah, walaupun umat-Mu berdoa?

MILT (2008)

(80-5) Ya TUHAN YAHWEH 03068, Allah Elohim 0430 semesta alam, sampai kapan Engkau murka terhadap doa umat-Mu?

Shellabear 2011 (2011)

(80-5) Ya ALLAH, Tuhan semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu membara meskipun umat-Mu berdoa?

AVB (2015)

Ya TUHAN, Allah alam semesta, berapa lama Engkau akan murka dan tidak mendengar doa umat-Mu?

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Mzm 80:4

(#80-#5) TUHAN
<03068>
, Allah
<0430>
semesta alam
<06635>
, berapa lama
<04970> <05704>
lagi murka-Mu menyala
<06225>
sekalipun umat-Mu
<05971>
berdoa
<08605>
?
TL ITL ©

SABDAweb Mzm 80:4

(80-5) Ya Tuhan
<03068>
! ya Allah
<0430>
serwa sekalian alam
<06635>
! berapa
<05704>
lama
<04970>
lagi murka-Mu
<06225>
bernyala-nyala akan permintaan doa
<08605>
umat-Mu
<05971>
?
AYT ITL
Ya TUHAN
<03068>
, Allah
<0430>
semesta alam
<06635>
, berapa lama
<05704> <04970>
Engkau akan marah
<06225>
terhadap doa-doa
<08605>
umat-Mu
<05971>
?
AVB ITL
Ya TUHAN
<03068>
, Allah
<0430>
alam semesta
<06635>
, berapa lama
<05704> <04970>
Engkau akan murka
<06225>
dan tidak mendengar doa
<08605>
umat-Mu
<05971>
?
HEBREW
Kme
<05971>
tlptb
<08605>
tnse
<06225>
ytm
<04970>
de
<05704>
twabu
<06635>
Myhla
<0430>
hwhy
<03068>
(80:4)
<80:5>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Mzm 80:4

(80-5) TUHAN, Allah semesta alam, berapa lama c  lagi murka-Mu menyala d  sekalipun umat-Mu berdoa?

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Mzm 80:4

(80-5) TUHAN, Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala 1  2  sekalipun umat-Mu berdoa?

Catatan Full Life

Mzm 80:1-19 1

Nas : Mazm 80:2-20

Di dalam mazmur syafaat ini, pemazmur memohon kebangunan rohani dan pemulihan umat Allah ke tempat berkat penuh dan perkenan Allah.

  1. 1) Mazmur ini melukiskan suatu umat yang telah runtuh perlindungan ilahinya sehingga terbuka untuk diserang dari luar (ayat Mazm 80:13-14). Mereka telah makan roti cucuran air mata dan menjadi sasaran ejekan (ayat Mazm 80:6-7). Dengan kerendahan hati yang sangat, pemazmur berkali-kali memohon syafaat kepada Allah agar menunjukkan kembali perkenan-Nya dan membuat wajah-Nya bersinar atas kaum sisa yang berseru kepada nama-Nya (ayat Mazm 80:2,4,15-16,20).
  2. 2) Perasaan-perasaan yang terungkap dalam mazmur ini merupakan ciri khas keadaan dan doa dari umat Allah segera sebelum suatu kebangunan rohani besar.
  3. 3) Mazmur ini berbicara kepada semua orang percaya, secara pribadi atau kelompok, yang tidak mengalami kelimpahan hidup, kuasa, dan kebenaran Allah sebagaimana dijanjikan dalam Firman-Nya. Kita harus berdoa agar Allah mau membangun dan membaharui kita oleh kuasa dan kemurahan-Nya.

[+] Bhs. InggrisTIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA