Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ezra 7:20

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Ezr 7:20

Dan yang lain yang masih diperlukan untuk rumah Allahmu, yang pembayarannya menjadi tanggunganmu, itu boleh kaubayar dari perbendaharaan u  kerajaan.

AYT (2018)

Sisa keperluan Bait Allahmu, yang jatuh kepadamu untuk kamu sediakan, kamu dapat menyediakannya dari perbendaharaan istana raja.

TL (1954) ©

SABDAweb Ezr 7:20

Maka barang yang lagi berhajat kepada bait Allahmu lebih dari pada ini, yang pada sangkamu patut dibelanjakan, hendaklah kaubelanjakan dia dari pada perbendaharaan raja juga.

BIS (1985) ©

SABDAweb Ezr 7:20

Dan segala keperluan lain bagi Rumah TUHAN, boleh Saudara minta dari kas kerajaan.

MILT (2008)

Dan sisa keperluan rumah Allahmu Elohimmu 0426, yang jatuh kepadamu untuk memberi, serahkanlah itu ke perbendaharaan istana raja.

Shellabear 2011 (2011)

Jika ada hal lain yang diperlukan untuk bait Tuhanmu dan yang pembayarannya jadi tanggunganmu, bayarkanlah dari perbendaharaan kerajaan.

AVB (2015)

Jika ada hal lain yang diperlukan untuk bait Allahmu dan yang pembayarannya menjadi tanggunganmu, bayarkanlah daripada perbendaharaan kerajaan.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Ezr 7:20

Dan yang lain
<07606>
yang masih diperlukan
<02818>
untuk rumah
<01005>
Allahmu
<0426>
, yang
<01768>
pembayarannya
<05415>
menjadi tanggunganmu
<05308>
, itu boleh kaubayar
<05415>
dari
<04481>
perbendaharaan
<01596> <01005>
kerajaan
<04430>
.
TL ITL ©

SABDAweb Ezr 7:20

Maka barang yang lagi
<07606>
berhajat
<02818>
kepada bait
<01005>
Allahmu
<0426>
lebih dari pada ini, yang
<01768>
pada sangkamu
<05308>
patut dibelanjakan
<05415>
, hendaklah kaubelanjakan
<05415>
dia dari pada
<04481>
perbendaharaan
<01596>
raja
<04430>
juga.
AYT ITL
Sisa
<07606>
keperluan
<02818>
Bait
<01005>
Allahmu
<0426>
, yang
<01768>
jatuh
<05308>
kepadamu
<00>
untuk kamu sediakan
<05415>
, kamu dapat menyediakannya
<05415>
dari
<04481>
perbendaharaan
<01596>
istana
<01005>
raja
<04430>
.
HEBREW
aklm
<04430>
yzng
<01596>
tyb
<01005>
Nm
<04481>
Ntnt
<05415>
Ntnml
<05415>
Kl
<0>
lpy
<05308>
yd
<01768>
Khla
<0426>
tyb
<01005>
twxsx
<02818>
rasw (7:20)
<07606>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Ezr 7:20

Dan yang lain yang masih diperlukan untuk rumah Allahmu, yang pembayarannya 1  menjadi tanggunganmu, itu boleh kaubayar dari 1  perbendaharaan kerajaan.

[+] Bhs. InggrisTIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA