Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yehezkiel 10:14

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 10:14

Masing-masing t  mempunyai empat muka: u  muka yang pertama ialah muka kerub, yang kedua ialah muka manusia, yang ketiga ialah muka singa v  dan yang keempat ialah muka rajawali. w 

AYT (2018)

Masing-masing mempunyai empat wajah: wajah pertama adalah wajah kerub, wajah kedua adalah wajah manusia, wajah ketiga adalah wajah singa, dan wajah keempat adalah wajah burung elang.

TL (1954) ©

SABDAweb Yeh 10:14

Dan tiap-tiap kerubiun itu bermuka empat, muka yang satu itu muka kerubiun, dan muka yang kedua itu muka orang, dan yang ketiga itu muka singa, dan yang keempat itu muka burung nasar.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yeh 10:14

Setiap kerub itu mempunyai empat wajah yang berlainan. Wajah yang pertama ialah wajah banteng, yang kedua wajah manusia, yang ketiga wajah singa, dan yang keempat wajah rajawali.

MILT (2008)

Dan empat wajah ada pada masing-masing: wajah pertama adalah wajah kerub, dan wajah kedua adalah wajah manusia, dan yang ketiga adalah wajah singa, dan yang keempat adalah wajah rajawali.

Shellabear 2011 (2011)

Satu malaikat kerub mempunyai empat muka: muka yang pertama adalah muka malaikat kerub, muka yang kedua adalah muka manusia, yang ketiga adalah muka singa, dan yang keempat adalah muka rajawali.

AVB (2015)

Satu malaikat kerubin mempunyai empat muka: muka yang pertama ialah muka malaikat kerubin, muka yang kedua ialah muka manusia, yang ketiga ialah muka singa, dan yang keempat ialah muka helang.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yeh 10:14

Masing-masing
<0259>
mempunyai empat
<0702>
muka
<06440>
: muka
<06440>
yang pertama
<0259>
ialah muka
<06440>
kerub
<03742>
, yang kedua
<08145>
ialah muka
<06440>
manusia
<0120>
, yang ketiga
<07992>
ialah muka
<06440>
singa
<0738>
dan yang keempat
<07243>
ialah muka
<06440>
rajawali
<05404>
.

[<06440>]
TL ITL ©

SABDAweb Yeh 10:14

Dan tiap-tiap
<0259>
kerubiun itu bermuka
<06440>
empat
<0702>
, muka
<06440>
yang satu
<0259>
itu muka
<06440>
kerubiun
<03742>
, dan muka
<06440>
yang kedua
<08145>
itu muka
<06440>
orang
<0120>
, dan yang ketiga
<07992>
itu muka
<06440>
singa
<0738>
, dan yang keempat
<07243>
itu muka
<06440>
burung nasar
<05404>
.
AYT ITL
Masing-masing mempunyai empat
<0702>
wajah
<06440>
: wajah
<06440>
pertama
<0259>
adalah wajah
<06440>
kerub
<03742>
, wajah
<06440>
kedua
<08145>
adalah wajah
<06440>
manusia
<0120>
, wajah ketiga
<07992>
adalah wajah
<06440>
singa
<0738>
, dan wajah keempat
<07243>
adalah wajah
<06440>
burung elang
<05404>
.

[<0259>]
AVB ITL
Satu
<0259>
malaikat kerubin mempunyai empat
<0702>
muka
<06440>
: muka
<06440>
yang pertama ialah muka
<06440>
malaikat kerubin
<03742>
, muka
<06440>
yang kedua
<08145>
ialah muka
<06440>
manusia
<0120>
, yang ketiga
<07992>
ialah muka
<06440>
singa
<0738>
, dan yang keempat
<07243>
ialah muka
<06440>
helang
<05404>
.

[<0259>]
HEBREW
rsn
<05404>
ynp
<06440>
yeybrhw
<07243>
hyra
<0738>
ynp
<06440>
ysylshw
<07992>
Mda
<0120>
ynp
<06440>
ynsh
<08145>
ynpw
<06440>
bwrkh
<03742>
ynp
<06440>
dxah
<0259>
ynp
<06440>
dxal
<0259>
Mynp
<06440>
hebraw (10:14)
<0702>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yeh 10:14

Masing-masing mempunyai empat muka 2 : muka yang pertama 1  ialah muka kerub 2 , yang kedua ialah muka 2  manusia, yang ketiga ialah muka 2  singa dan yang keempat ialah muka 2  rajawali.

[+] Bhs. InggrisTIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA