Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ester 1:10

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Est 1:10

Pada hari yang ketujuh, ketika raja riang gembira hatinya k  karena minum anggur, l  bertitahlah baginda kepada Mehuman, Bizta, Harbona, m  Bigta, Abagta, Zetar dan Karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan raja Ahasyweros,

AYT (2018)

Pada hari ketujuh, ketika hati raja sangat gembira karena anggur, dia memerintahkan Mehuman, Bizta, Harbona, Bigta, Abagta, Zetar, dan Karkas, yaitu ketujuh sida-sida yang melayani di hadapan Raja Ahasyweros,

TL (1954) ©

SABDAweb Est 1:10

Maka pada hari yang ketujuh, tatkala bersukacitalah hati baginda oleh minum air anggur itu, titah baginda kepada Mehuman dan Bizta dan Kharbona dan Bijta dan Abajta dan Zetar dan Kharkhasy, ketujuh penjawat istana yang berkhidmat di hadapan hadirat baginda raja Ahasyweros,

BIS (1985) ©

SABDAweb Est 1:10

Pada hari yang ketujuh, raja minum-minum sampai merasa gembira sekali. Sebab itu ia memanggil ketujuh pejabat khusus yang menjadi pelayan pribadinya; mereka adalah Mehuman, Bizta, Harbona, Bigta, Abagta, Zetar dan Karkas.

TSI (2014)

Pada hari terakhir pesta perayaan tersebut, ketika Raja Ahasweros sudah minum anggur sampai hatinya gembira dan mabuk, dia memanggil ketujuh pelayan khusus istana, yaitu Mehuman, Bista, Harbona, Bigta, Abagta, Setar dan Karkas.

MILT (2008)

Pada hari yang ketujuh, ketika hati raja senang karena anggur, ia memerintahkan Mehuman, Bizta, Harbona, Bigta, dan Abagta, Zetar dan Karkas, ketujuh sida-sida yang melayani di hadapan Raja Ahashweros,

Shellabear 2011 (2011)

Pada hari ketujuh, ketika hati raja riang karena anggur, baginda memerintahkan Mehuman, Bizta, Harbona, Bigta, Abagta, Zetar, dan Karkas, yaitu ketujuh sida-sida yang melayaninya secara pribadi,

AVB (2015)

Pada hari ketujuh, ketika baginda riang dibuai oleh kesan air anggur, baginda memerintahkan Mehuman, Bizta, Harbona, Bigta, Abagta, Zetar, dan Karkas, iaitu ketujuh-tujuh orang sida yang melayani Raja Ahasyweros secara peribadi,

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Est 1:10

Pada hari
<03117>
yang ketujuh
<07637>
, ketika raja
<04428>
riang gembira
<02896>
hatinya
<03820>
karena minum anggur
<03196>
, bertitahlah
<0559>
baginda kepada Mehuman
<04104>
, Bizta
<0968>
, Harbona
<02726>
, Bigta
<0903>
, Abagta
<05>
, Zetar
<02242>
dan Karkas
<03752>
, yakni ketujuh
<07651>
sida-sida
<05631>
yang bertugas
<08334>
di hadapan
<06440> <0854>
raja
<04428>
Ahasyweros
<0325>
,
TL ITL ©

SABDAweb Est 1:10

Maka pada hari
<03117>
yang ketujuh
<07637>
, tatkala bersukacitalah
<02896>
hati
<03820>
baginda
<04428>
oleh minum air anggur
<03196>
itu, titah
<0559>
baginda kepada Mehuman
<04104>
dan Bizta
<0968>
dan Kharbona
<02726>
dan Bijta
<0903>
dan Abajta
<05>
dan Zetar
<02242>
dan Kharkhasy
<03752>
, ketujuh
<07651>
penjawat
<05631>
istana yang berkhidmat
<08334>
di hadapan
<06440>
hadirat baginda raja
<04428>
Ahasyweros
<0325>
,
AYT ITL
Pada hari
<03117>
ketujuh
<07637>
, ketika hati
<03820>
raja
<04428>
sangat gembira
<02896>
karena anggur
<03196>
, dia memerintahkan
<0559>
Mehuman
<04104>
, Bizta
<0968>
, Harbona
<02726>
, Bigta
<0903>
, Abagta
<05>
, Zetar
<02242>
, dan Karkas
<03752>
, yaitu ketujuh
<07651>
sida-sida
<05631>
yang melayani
<08334>
di
<0854>
hadapan
<06440>
Raja
<04428>
Ahasyweros
<0325>
,
AVB ITL
Pada hari
<03117>
ketujuh
<07637>
, ketika baginda
<04428>
riang dibuai oleh kesan
<02896> <03820>
air anggur
<03196>
, baginda memerintahkan
<0559>
Mehuman
<04104>
, Bizta
<0968>
, Harbona
<02726>
, Bigta
<0903>
, Abagta
<05>
, Zetar
<02242>
, dan Karkas
<03752>
, iaitu ketujuh-tujuh
<07651>
orang sida
<05631>
yang melayani
<08334>
Raja
<04428>
Ahasyweros
<0325>
secara
<0854>
peribadi
<06440>
,
HEBREW
swrwsxa
<0325>
Klmh
<04428>
ynp
<06440>
ta
<0854>
Mytrsmh
<08334>
Myoyroh
<05631>
tebs
<07651>
okrkw
<03752>
rtz
<02242>
atgbaw
<05>
atgb
<0903>
anwbrx
<02726>
atzb
<0968>
Nmwhml
<04104>
rma
<0559>
Nyyb
<03196>
Klmh
<04428>
bl
<03820>
bwjk
<02896>
yeybsh
<07637>
Mwyb (1:10)
<03117>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Est 1:10

Pada hari yang ketujuh, ketika raja 3  riang gembira hatinya 1  karena minum anggur, bertitahlah baginda kepada Mehuman, Bizta, Harbona 2 , Bigta, Abagta, Zetar dan Karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan raja 3  Ahasyweros,

[+] Bhs. InggrisTIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA