Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Daniel 4:2

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Dan 4:2

Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda g  dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah h  yang maha tinggi kepadaku.

AYT (2018)

Aku berkenan menunjukkan tanda-tanda dan mukjizat yang telah diperbuat Allah Yang Mahatinggi kepadaku.

TL (1954) ©

SABDAweb Dan 4:2

Bahwa berkenanlah kepadaku memaklumkan segala tanda dan ajaib yang telah diadakan Allah taala padaku.

BIS (1985) ©

SABDAweb Dan 4:2

Aku ingin menceritakan tentang keajaiban dan mujizat yang telah dilakukan Allah Yang Mahatinggi kepadaku.

MILT (2008)

Sepantasnyalah bagiku untuk menyatakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang Allah Elohim 0426 Yang Mahatinggi telah melakukannya kepadaku.

Shellabear 2011 (2011)

Aku berkenan menceritakan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban yang telah dilakukan Allah Yang Mahatinggi kepadaku.

AVB (2015)

Aku berkenan menceritakan tanda-tanda dan pelbagai keajaiban yang telah dilakukan Allah Yang Maha Tinggi bagiku.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Dan 4:2

Aku berkenan
<08232>
memaklumkan
<02324>
tanda-tanda
<0852>
dan mujizat-mujizat
<08540>
yang
<01768>
telah dilakukan
<05648>
Allah
<0426>
yang maha tinggi
<05943>
kepadaku
<05974>
.

[<06925>]
TL ITL ©

SABDAweb Dan 4:2

Bahwa berkenanlah
<08232>
kepadaku
<06925>
memaklumkan
<02324>
segala tanda
<0852>
dan ajaib
<08540>
yang
<01768>
telah diadakan
<05648>
Allah
<0426>
taala
<05943>
padaku
<05974>
.
AYT ITL
Aku berkenan
<08232>
menunjukkan
<02324>
tanda-tanda
<0852>
dan mukjizat
<08540>
yang
<01768>
telah diperbuat
<05648>
Allah
<0426>
Yang Mahatinggi
<05943>
kepadaku
<05974>
.

[<06925>]
AVB ITL
Aku berkenan
<08232>
menceritakan
<02324>
tanda-tanda
<0852>
dan pelbagai keajaiban
<08540>
yang
<01768>
telah dilakukan
<05648>
Allah
<0426>
Yang Maha Tinggi
<05943>
bagiku
<05974>
.

[<06925>]
HEBREW
hywxhl
<02324>
ymdq
<06925>
rps
<08232>
*hale {ayle}
<05943>
ahla
<0426>
yme
<05974>
dbe
<05648>
yd
<01768>
ayhmtw
<08540>
ayta
<0852>
(4:2)
<3:32>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Dan 4:2

Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda g  dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah h  yang maha tinggi kepadaku.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Dan 4:2

Aku berkenan 1  memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang maha 2  tinggi kepadaku 2 .

Catatan Full Life

Dan 4:1-3 1

Nas : Dan 4:1-3

Nebukadnezar mengakui kebesaran dan kuasa Allah. Dia sampai pada keyakinan ini setelah mengalami penyakit gila yang merendahkan hatinya sebagaimana tercatat dalam pasal ini.

[+] Bhs. InggrisTIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA