Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Nahum 3:2

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Nah 3:2

Dengar, lecut cambuk dan derak-derik roda! Dengar, kuda lari menderap, dan kereta meloncat-loncat!

AYT (2018)

Suara cambukan dan derak-derik roda! Kuda lari menderap dan kereta melompat-lompat!

TL (1954) ©

SABDAweb Nah 3:2

Adalah bunyi cemeti dan keretak-keretuk bunyi segala jenteranya. Segala kuda berentak-entakkan kakinya dan segala ratapan ramai bunyinya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Nah 3:2

Dengarlah lecutan cambuk dan derak-derik roda, derap lari kuda dan guncangan kereta.

MILT (2008)

Suara cemeti dan derak-derik roda, dan kuda yang menyerbu, serta kereta perang yang berguncang-guncang.

Shellabear 2011 (2011)

Ada bunyi cemeti dan bunyi gemuruh roda. Kuda melompat, kereta melonjak.

AVB (2015)

Ada bunyi cemeti dan bunyi gemuruh roda. Kuda melompat, rata-rata yang melonjak.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Nah 3:2

Dengar
<06963>
, lecut
<06963>
cambuk
<07752>
dan derak-derik
<07494>
roda
<0212>
! Dengar, kuda
<05483>
lari menderap
<01725>
, dan kereta
<04818>
meloncat-loncat
<07540>
!
TL ITL ©

SABDAweb Nah 3:2

Adalah bunyi
<06963>
cemeti
<07752>
dan keretak-keretuk
<07494>
bunyi
<06963>
segala jenteranya
<0212>
. Segala kuda
<05483>
berentak-entakkan
<01725>
kakinya
<04818>
dan segala ratapan
<07540>
ramai bunyinya.
AYT ITL
Suara
<06963>
cambukan
<07752>
dan derak-derik
<07494>
roda
<0212>
! Kuda
<05483>
lari menderap
<01725>
dan kereta
<04818>
melompat-lompat
<07540>
!

[<06963>]
HEBREW
hdqrm
<07540>
hbkrmw
<04818>
rhd
<01725>
owow
<05483>
Npwa
<0212>
ser
<07494>
lwqw
<06963>
jws
<07752>
lwq (3:2)
<06963>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Nah 3:2

Dengar, lecut cambuk dan derak-derik roda! Dengar, kuda lari menderap, dan kereta meloncat-loncat!

[+] Bhs. InggrisTIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA