Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Samuel 3:3

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Sam 3:3

anaknya yang kedua ialah Kileab, dari Abigail g , bekas isteri Nabal, orang Karmel; yang ketiga ialah Absalom, h  anak dari Maakha, anak perempuan Talmai raja Gesur; i 

AYT (2018)

Yang kedua adalah Kileab, dari Abigail, janda Nabal, orang Karmel. Yang ketiga adalah Absalom, anak Maakha, anak perempuan Talmai, raja Gesur.

TL (1954) ©

SABDAweb 2Sam 3:3

maka yang keduanya itu Khileab, oleh Abigail, yang dahulu bini Nabal, orang Karmeli itu, dan yang ketiga itu Absalom, anak Maakha, anak Talmai, raja Gesur;

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Sam 3:3

Kileab. Ibunya ialah Abigail, janda Nabal dari Karmel. Absalom. Ibunya ialah Maakha, putri Raja Talmai dari Gesur.

TSI (2014)

(3:2)

MILT (2008)

Dan yang kedua dialah Kileab, dari Abigail istri Nabal, orang Karmel. Yang ketiga ialah Absalom, anak dari Maakha, anak perempuan Talmai raja Gesur.

Shellabear 2011 (2011)

Anak yang kedua ialah Kileab, dari Abigail, janda Nabal, orang Karmel. Anak yang ketiga ialah Absalom, anak Maakha binti Talmai, raja Gesur.

AVB (2015)

Anak yang kedua ialah Kileab daripada Abigail, balu Nabal, orang Karmel. Anak yang ketiga ialah Absalom, anak Maakha anak Talmai, raja Gesur.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Sam 3:3

anaknya yang kedua
<04932>
ialah Kileab
<03609>
, dari Abigail
<026>
, bekas isteri
<0802>
Nabal
<05037>
, orang Karmel
<03761>
; yang ketiga
<07992>
ialah Absalom
<053>
, anak
<01121>
dari Maakha
<04601>
, anak perempuan
<01323>
Talmai
<08526>
raja
<04428>
Gesur
<01650>
;
TL ITL ©

SABDAweb 2Sam 3:3

maka yang keduanya
<04932>
itu Khileab
<03609>
, oleh Abigail
<026>
, yang dahulu bini
<0802>
Nabal
<05037>
, orang Karmeli
<03761>
itu, dan yang ketiga
<07992>
itu Absalom
<053>
, anak
<01121>
Maakha
<04601>
, anak
<01323>
Talmai
<08526>
, raja
<04428>
Gesur
<01650>
;
AYT ITL
Yang kedua
<04932>
adalah Kileab
<03609>
, dari Abigail
<026>
, janda
<0802>
Nabal
<05037>
, orang Karmel
<03761>
. Yang ketiga
<07992>
adalah Absalom
<053>
, anak
<01121>
Maakha
<04601>
, anak perempuan
<01323>
Talmai
<08526>
, raja
<04428>
Gesur
<01650>
.
AVB ITL
Anak yang kedua
<04932>
ialah Kileab
<03609>
daripada Abigail
<026>
, balu
<0802>
Nabal
<05037>
, orang Karmel
<03761>
. Anak yang ketiga
<07992>
ialah Absalom
<053>
, anak
<01121>
Maakha
<04601>
anak
<01323>
Talmai
<08526>
, raja
<04428>
Gesur
<01650>
.
HEBREW
rwsg
<01650>
Klm
<04428>
ymlt
<08526>
tb
<01323>
hkem
<04601>
Nb
<01121>
Mwlsba
<053>
yslshw
<07992>
ylmrkh
<03761>
lbn
<05037>
tsa
<0802>
*lygybal {lgybal}
<026>
balk
<03609>
whnsmw (3:3)
<04932>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Sam 3:3

2 anaknya yang kedua ialah Kileab 1 , dari Abigail, bekas isteri Nabal, orang Karmel; yang ketiga ialah Absalom 3 , anak dari Maakha, anak perempuan Talmai 4  raja Gesur 5 ;

[+] Bhs. InggrisTIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA