Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Daniel 4:7

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Dan 4:7

Kemudian orang-orang berilmu, q  ahli jampi, para Kasdim dan ahli nujum r  datang menghadap dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu, tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. s 

AYT (2018)

Kemudian, para ahli ilmu gaib, para ahli mantra, orang-orang Kasdim, dan para peramal datang kepadaku. Dan, aku menceritakan mimpi itu kepada mereka, tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku.

TL (1954) ©

SABDAweb Dan 4:7

Pada masa itu datanglah segala sastrawan dan ahlulnujum dan orang Kasdim dan orang petenung, lalu kuceriterakan mimpiku kepadanya, tetapi tiada dapat diberinya tahu aku tabirnya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Dan 4:7

Tetapi ketika para peramal, ahli jampi, orang-orang berilmu dan para ahli perbintangan itu datang dan kuceritakan mimpiku itu kepada mereka, tidak seorang pun yang dapat menerangkan artinya.

MILT (2008)

Kemudian, para ahli nujum, ahli jampi, orang-orang Kasdim dan peramal nasib datang menghadap. Aku telah menceritakan mimpi itu kepada mereka, tetapi mereka tidak dapat memberitahukan artinya kepadaku.

Shellabear 2011 (2011)

Maka datanglah para ahli ilmu gaib, para ahli mantera, orang-orang Kasdim, dan para peramal. Aku menceritakan mimpi itu kepada mereka, tetapi mereka tidak dapat memberitahukan tafsirannya kepadaku.

AVB (2015)

Maka datanglah para ahli ilmu ghaib, para ahli mantera, orang Kasdim, dan para jurufaal. Aku menceritakan mimpi itu kepada mereka, tetapi mereka tidak dapat memberitahukan tafsirannya kepadaku.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Dan 4:7

Kemudian
<0116>
orang-orang berilmu
<02749>
, ahli jampi
<0826>
, para Kasdim
<03779>
dan ahli nujum
<01505>
datang
<05954>
menghadap dan aku
<0576>
menceritakan
<0560>
kepada
<06925>
mereka mimpi
<02493>
itu, tetapi mereka tidak
<03809>
dapat memberitahukan
<03046>
maknanya
<06591>
kepadaku.
TL ITL ©

SABDAweb Dan 4:7

Pada masa itu
<0116>
datanglah
<05954>
segala sastrawan
<02749>
dan ahlulnujum
<0826>
dan orang Kasdim
<03779>
dan orang petenung
<01505>
, lalu kuceriterakan
<0576> <0560>
mimpiku
<02493>
kepadanya
<06925>
, tetapi tiada
<03809>
dapat diberinya
<03046>
tahu aku tabirnya
<06591>
.
AYT ITL
Kemudian
<0116>
, para ahli ilmu gaib
<02749>
, para ahli mantra
<0826>
, orang-orang Kasdim
<03779>
, dan para peramal
<01505>
datang
<05954>
kepadaku. Dan, aku
<0576>
menceritakan
<0560>
mimpi
<02493>
itu kepada
<06925>
mereka, tetapi mereka tidak
<03809>
dapat memberitahukan
<03046>
maknanya
<06591>
kepadaku.

[<00>]
HEBREW
yl
<0>
Nyedwhm
<03046>
al
<03809>
hrspw
<06591>
Nwhymdq
<06925>
hna
<0576>
rma
<0560>
amlxw
<02493>
ayrzgw
<01505>
*yadvk {aydvk}
<03779>
aypsa
<0826>
aymjrx
<02749>
*Nyle {Nylle}
<05954>
Nydab
<0116>
(4:7)
<4:4>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Dan 4:7

Kemudian 1  orang-orang berilmu, ahli jampi, para Kasdim dan ahli nujum datang menghadap 1  dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu, tetapi mereka tidak 2  dapat memberitahukan maknanya kepadaku.

[+] Bhs. InggrisTIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.12 detik
dipersembahkan oleh YLSA