Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Daniel 2:23

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Dan 2:23

Ya Allah nenek moyangku, w  kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat x  dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepada-Mu: Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. y "

AYT (2018)

Ya Allah nenek moyangku, aku memuji dan memuliakan Engkau, sebab telah memberikan aku hikmat dan kekuatan. Sekarang, telah diberitahukan kepadaku apa yang kami mohon kepada-Mu; sebab, Engkau telah memberitahukan kami mengenai persoalan raja.”

TL (1954) ©

SABDAweb Dan 2:23

Kepada-Mu, ya Allah nenek moyangku! aku memuji-muji dan mengucap syukur! sebab Engkau sudah mengaruniakan kepadaku hikmat dan kuasa, dan Engkaupun sudah memberitahu aku barang yang telah kami pinta dari pada-Mu itu; sebab Engkau sudah menyatakan kepada kami hal raja itu!

BIS (1985) ©

SABDAweb Dan 2:23

Ya, Allah pujaan leluhurku, Engkau kupuji dan kumuliakan. Sebab Kauberikan kepadaku hikmat dan kekuatan. Permohonan kami telah Kaukabulkan. Dan jawaban bagi raja telah Kautunjukkan."

MILT (2008)

Aku bersyukur kepada-Mu dan memuji-Mu, ya Allah Elohim 0426 leluhurku, yang telah mengaruniakan hikmat dan kuasa kepadaku, dan yang membuat aku mengetahui apa yang kami mohon kepada-Mu. Sebab Engkau telah mengungkapkan kepada kami persoalan raja."

Shellabear 2011 (2011)

Ya Tuhan yang disembah nenek moyangku, aku mengucap syukur dan memuji Engkau, karena Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan. Sekarang ini Engkau telah memberitahukan kepadaku apa yang kami mohonkan kepada-Mu, karena Engkau telah menyatakan kepada kami persoalan raja."

AVB (2015)

Ya Allah nenek moyangku, aku mengucap syukur dan memuji Engkau, kerana Engkau mengurniakan kepadaku kebijaksanaan dan kekuatan. Sekarang ini Engkau telah memberitahukan kepadaku apa yang kami mohonkan daripada-Mu, kerana Engkau telah menyatakan kepada kami perihal raja.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Dan 2:23

Ya Allah
<0426>
nenek moyangku
<02>
, kupuji
<03029>
dan kumuliakan
<07624>
Engkau, sebab Engkau mengaruniakan
<03052>
kepadaku hikmat
<02452>
dan kekuatan
<01370>
, dan telah memberitahukan
<03046>
kepadaku sekarang
<03705>
apa yang
<01768>
kami mohon
<01156>
kepada-Mu
<04481>
: Engkau telah memberitahukan
<03046>
kepada kami hal yang dipersoalkan
<04406>
raja
<04430>
."

[<0576> <01768> <01768>]
TL ITL ©

SABDAweb Dan 2:23

Kepada-Mu, ya Allah
<0426>
nenek moyangku
<02>
! aku
<0576>
memuji-muji
<07624>
dan mengucap syukur
<03029>
! sebab
<01768>
Engkau sudah mengaruniakan
<03052>
kepadaku hikmat
<02452>
dan kuasa
<01370>
, dan Engkaupun sudah memberitahu
<03046>
aku barang yang
<01768>
telah kami pinta
<01156>
dari
<04481>
pada-Mu itu; sebab
<01768>
Engkau sudah menyatakan
<03046>
kepada kami hal
<04406>
raja
<04430>
itu!
AYT ITL
Ya Allah
<0426>
nenek moyangku
<02>
, aku
<0576>
memuji
<03029>
dan memuliakan
<07624>
Engkau, sebab
<01768>
telah memberikan
<03052>
aku hikmat
<02452>
dan kekuatan
<01370>
. Sekarang
<03705>
, telah diberitahukan
<03046>
kepadaku apa yang
<01768>
kami mohon
<01156>
kepada-Mu
<04481>
; sebab
<01768>
, Engkau telah memberitahukan
<03046>
kami mengenai persoalan
<04406>
raja
<04430>
.”

[<00> <00>]
AVB ITL
Ya Allah
<0426>
nenek moyangku
<02>
, aku
<0576>
mengucap syukur
<03029>
dan memuji
<07624>
Engkau, kerana
<01768>
Engkau mengurniakan
<03052>
kepadaku kebijaksanaan
<02452>
dan kekuatan
<01370>
. Sekarang
<03705>
ini Engkau telah memberitahukan
<03046>
kepadaku apa yang
<01768>
kami mohonkan
<01156>
daripada-Mu
<04481>
, kerana
<01768>
Engkau telah menyatakan
<03046>
kepada kami perihal
<04406>
raja
<04430>
.”

[<00> <00>]
HEBREW
antedwh
<03046>
aklm
<04430>
tlm
<04406>
yd
<01768>
Knm
<04481>
anyeb
<01156>
yd
<01768>
yntedwh
<03046>
Nekw
<03705>
yl
<0>
tbhy
<03052>
atrwbgw
<01370>
atmkx
<02452>
yd
<01768>
hna
<0576>
xbsmw
<07624>
adwhm
<03029>
ythba
<02>
hla
<0426>
Kl (2:23)
<0>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Dan 2:23

Ya Allah nenek moyangku, w  kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat x  dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepada-Mu: Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. y "

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Dan 2:23

Ya Allah 2  nenek moyangku, kupuji 1  dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan 3  kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan 4  kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepada-Mu: Engkau telah memberitahukan 4  kepada kami hal yang dipersoalkan raja."

Catatan Full Life

Dan 2:19-23 1

Nas : Dan 2:19-23

Pikiran pertama Daniel setelah Allah menyatakan isi dan makna mimpi itu ialah memuji Tuhan atas kebaikan dan kuasa-Nya. Dengan tiba-tiba mengucapkan pujian yang spontan kepada Allah adalah ciri khas dari mereka yang sungguh-sungguh mengasihi dan melayani Dia.

[+] Bhs. InggrisTIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA