Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Tawarikh 2:42

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Taw 2:42

Keturunan Kaleb, a  adik Yerahmeel, ialah Mesa, anak sulungnya, bapa Zif, dan anak-anak Maresa, bapa Hebron.

AYT (2018)

Anak-anak Kaleb, adik Yerahmeel, adalah Mesa, anak sulung, bapa Zif, dan kaum Maresa, bapa Hebron.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Taw 2:42

Maka bani Kaleb, adik Yerahmiel, itulah Mesa, yang sulung, ialah bapa Zif, dan segala bani Maresa, bapa Heberon.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Taw 2:42

Kaleb saudara Yerahmeel mempunyai seorang anak laki-laki bernama Mesa. Ia anak sulung. Mesa adalah ayah Zif, Zif ayah Maresa, Maresa ayah Hebron.

MILT (2008)

Dan anak-anak Kaleb, saudara laki-laki Yerahmeel, ialah Meza, anak sulungnya, dia adalah ayah Zif; dan anak Maresa ialah Abi-Hebron.

Shellabear 2011 (2011)

Anak-anak Kaleb, adik Yerahmeel: Mesa, anak sulungnya, bapak Zif; dan bani Maresa, bapak Hebron.

AVB (2015)

Anak-anak Kaleb, adik Yerahmeel: Mesa, anak sulungnya, bapa Zif; dan bani Maresa, bapa Hebron.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Taw 2:42

Keturunan
<01121>
Kaleb
<03612>
, adik
<0251>
Yerahmeel
<03396>
, ialah Mesa
<04337>
, anak sulungnya
<01060>
, bapa
<01>
Zif
<02128>
, dan anak-anak
<01121>
Maresa
<04762>
, bapa
<01>
Hebron
<02275>
.

[<01931>]
TL ITL ©

SABDAweb 1Taw 2:42

Maka bani
<01121>
Kaleb
<03612>
, adik
<0251>
Yerahmiel
<03396>
, itulah Mesa
<04337>
, yang sulung
<01060>
, ialah
<01931>
bapa
<01>
Zif
<02128>
, dan segala bani
<01121>
Maresa
<04762>
, bapa
<01>
Heberon
<02275>
.
AYT ITL
Anak-anak
<01121>
Kaleb
<03612>
, adik
<0251>
Yerahmeel
<03396>
, adalah
<01931>
Mesa
<04337>
, anak sulung
<01060>
, bapa
<01>
Zif
<02128>
, dan kaum
<01121>
Maresa
<04762>
, bapa
<01>
Hebron
<02275>
.
AVB ITL
Anak-anak
<01121>
Kaleb
<03612>
, adik
<0251>
Yerahmeel
<03396>
: Mesa
<04337>
, anak sulungnya
<01060>
, bapa
<01>
Zif
<02128>
; dan bani
<01121>
Maresa
<04762>
, bapa
<01>
Hebron
<02275>
.

[<01931>]
HEBREW
Nwrbx
<02275>
yba
<01>
hsrm
<04762>
ynbw
<01121>
Pyz
<02128>
yba
<01>
awh
<01931>
wrkb
<01060>
esym
<04337>
lamxry
<03396>
yxa
<0251>
blk
<03612>
ynbw (2:42)
<01121>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Taw 2:42

Keturunan Kaleb 1 , adik Yerahmeel, ialah Mesa, anak sulungnya 3 , bapa 4  6  Zif 5 , dan anak-anak Maresa, bapa 4  Hebron 2 .

[+] Bhs. InggrisTIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA