biotikos <982>

biwtikov biotikos

Pelafalan:bee-o-tee-kos'
Asal Mula:from a derivative of 980
Referensi:-
Jenis Kata:adj (adjective)
Dalam Yunani:biwtika 2, biwtikaiv 1
Dalam TB:duniawi 1, perkara-perkara biasa dalam hidup sehari-hari 1
Dalam AV:things pertaining to this life 1, things that pertain to this life 1, of this life 1
Jumlah:3
Definisi : h, on perihal hidup sehari-hari; biasa
1) pertaining to life and the affairs of this life

from a derivative of 980; relating to the present existence: KJV -- of (pertaining to, things that pertain to) this life.
see GREEK for 980
Ibrani Terkait:-



TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA