Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 127 ayat untuk waktu AND book:5 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Ul 25:17

"Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek p  kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir;

(0.98)Ul 23:11

Kemudian menjelang senja c  haruslah ia mandi dengan air, dan pada waktu matahari terbenam, ia boleh masuk kembali ke dalam perkemahan. d 

(0.97)Ul 10:1

"Pada waktu itu berfirmanlah TUHAN kepadaku: Pahatlah dua loh batu w  yang serupa dengan yang mula-mula, naiklah kepada-Ku ke atas gunung, dan buatlah sebuah tabut dari kayu;

(0.97)Ul 31:10

Dan Musa memerintahkan kepada mereka, demikian: "Pada akhir tujuh tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, f  yakni hari raya Pondok Daun, g 

(0.97)Ul 16:1

"Ingatlah akan bulan Abib x  dan rayakanlah Paskah 1  y  bagi TUHAN, Allahmu, sebab dalam bulan Abib itulah TUHAN, Allahmu, membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam.

(0.97)Ul 17:9

haruslah engkau pergi kepada imam-imam orang Lewi z  dan kepada hakim a  yang ada pada waktu itu, dan meminta putusan. Mereka akan memberitahukan kepadamu keputusan b  hakim.

(0.97)Ul 19:17

maka kedua orang yang mempunyai perkara itu haruslah berdiri di hadapan TUHAN, di hadapan imam-imam dan hakim-hakim g  yang ada pada waktu itu.

(0.96)Ul 16:4

Janganlah terdapat padamu ragi di seluruh daerahmu, tujuh hari lamanya; dan dari daging hewan yang kausembelih pada waktu petang d  pada hari pertama, janganlah ada yang bermalam sampai pagi. e 

(0.96)Ul 26:14

Pada waktu aku berkabung sesuatu tidak kumakan dari persembahan kudus itu, pada waktu aku najis q  sesuatu tidak kujauhkan dari padanya, juga sesuatu tidak kupersembahkan dari padanya kepada orang mati, tetapi aku mendengarkan suara TUHAN, Allahku, aku berbuat sesuai dengan segala yang Kauperintahkan kepadaku.

(0.96)Ul 16:6

Tetapi di tempat yang akan dipilih TUHAN, Allahmu, untuk membuat nama-Nya diam di sana, engkau harus mempersembahkan korban Paskah itu pada waktu senja, ketika matahari terbenam, bertepatan dengan saat f  engkau keluar dari Mesir.

(0.95)Ul 24:13

kembalikanlah gadaian itu kepadanya pada waktu matahari terbenam f , supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya g  sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau akan menjadi benar di hadapan TUHAN, Allahmu. h 

(0.95)Ul 1:16

Dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimmu, demikian: Berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu dan berilah keputusan r  yang adil s  di dalam perkara-perkara antara seseorang dengan saudaranya atau dengan orang asing t  yang ada padanya.

(0.95)Ul 29:19

Tetapi apabila seseorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini menyangka dirinya tetap diberkati, c  dengan berkata: Aku akan selamat, walaupun aku berlaku degil 1  d --dengan demikian dilenyapkannya baik tanah yang kegenangan maupun yang kekeringan--

(0.95)Ul 26:3

Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya: Aku memberitahukan pada hari ini kepada TUHAN, Allahmu, bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan TUHAN dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita.

(0.94)Ul 21:16

maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari isteri yang dicintai merugikan anak dari isteri yang tidak dicintai, b  yang adalah anak sulung.

(0.94)Ul 23:4

karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air p  pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, dan karena mereka mengupah Bileam 1  q  bin Beor dari Petor di Aram-Mesopotamia r  melawan engkau, supaya dikutukinya engkau. s 

(0.45)Ul 24:12

Jika ia seorang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadaiannya; e 

(0.45)Ul 28:6

Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. q 

(0.45)Ul 28:19

Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. n 

(0.44)Ul 3:23

"Juga pada waktu itu aku mohon x  kasih karunia dari pada TUHAN, demikian:
TIP #35: Beritahu teman untuk menjadi rekan pelayanan dengan gunakan Alkitab SABDA™ di situs Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA