Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 23 ayat untuk waktu AND book:28 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Hos 10:15

Demikianlah akan Kulakukan kepadamu, hai kaum Israel, oleh karena dahsyatnya kejahatanmu. Pada waktu fajar akan dilenyapkan u  sama sekali raja Israel.

(0.97)Hos 2:15

(2-14) Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana, dan membuat lembah Akhor o  menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri p  di sana seperti pada masa mudanya, q  seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. r 

(0.45)Hos 9:5

Apakah yang hendak kamu perbuat o  pada waktu pertemuan raya p  dan pada waktu hari raya TUHAN?

(0.45)Hos 9:7

Sudah datang hari-hari penghukuman, v  sudah datang hari-hari pembalasan, w  Israel akan mengalaminya, x  "Nabi adalah seorang pandir 1 , y  orang yang penuh roh adalah orang gila! z ", oleh karena besarnya kesalahanmu dan besarnya permusuhan:

(0.44)Hos 1:5

Maka pada waktu itu Aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizreel. m "

(0.44)Hos 13:13

Sakit beranak s  mendahului kelahirannya, tetapi ia adalah seorang anak yang tidak bijaksana; sebab tidak pada waktunya ia bergerak, bila waktunya t  tiba, ia tidak mau keluar dari kandungan u  ibu.

(0.43)Hos 10:12

Menaburlah j  bagimu sesuai dengan keadilan, k  menuailah menurut kasih setia! Bukalah bagimu tanah baru 1 , l  sebab sudah waktunya untuk mencari m  TUHAN, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. n 

(0.43)Hos 2:21

(2-20) Maka pada waktu itu, demikianlah firman TUHAN, Aku akan mendengarkan d  langit, dan langit akan mendengarkan bumi.

(0.43)Hos 2:16

(2-15) Maka pada waktu itu, demikianlah firman TUHAN, engkau akan memanggil Aku: Suamiku, s  dan tidak lagi memanggil Aku: Baalku!

(0.43)Hos 7:6

Batin mereka seperti dapur perapian; w  hati mereka menyala-nyala; semalam-malaman murka mereka surut, pada waktu pagi menyala kembali seperti api yang menjilat.

(0.43)Hos 9:12

Sekalipun mereka membesarkan anak-anaknya, Aku akan membuat mereka bulus, n  sehingga tidak ada manusia lagi. Sungguh, celakalah o  juga mereka pada waktu Aku menjauh dari pada mereka! p 

(0.42)Hos 1:4

Kemudian berfirmanlah TUHAN kepada Hosea: "Berilah nama Yizreel l  kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka Aku akan menghukum keluarga Yehu 1  karena hutang darah Yizreel dan Aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel 2 .

(0.42)Hos 2:18

(2-17) Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara, dan binatang-binatang melata di muka bumi; v  Aku akan meniadakan w  busur panah, pedang dan alat perang dari negeri, dan akan membuat engkau berbaring dengan tenteram. x 

(0.42)Hos 2:7

(2-6) Dia akan mengejar para kekasihnya, tetapi tidak akan mencapai mereka; m  dia akan mencari mereka, tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata: Aku akan pulang kembali kepada suamiku n  yang pertama, o  sebab waktu itu aku lebih berbahagia p  dari pada sekarang.

(0.12)Hos 2:9

(2-8) Sebab itu Aku akan mengambil kembali gandum-Ku u  pada masanya dan anggur-Ku v  pada musimnya, dan akan merampas kain bulu domba dan kain lenan-Ku yang harus menutupi auratnya.

(0.11)Hos 3:3

Aku berkata kepadanya: "Lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki; juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau."

(0.10)Hos 6:11

Juga bagimu, hai Yehuda, telah ditentukan penuaian: j  Apabila Aku memulihkan keadaan k  umat-Ku,

(0.10)Hos 6:2

Ia akan menghidupkan kita p  sesudah dua hari 1 , pada hari q  yang ketiga Ia akan membangkitkan r  kita, dan kita akan hidup di hadapan-Nya.

(0.10)Hos 6:4

Apakah yang akan Kulakukan kepadamu, hai Efraim? u  Apakah yang akan Kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi 1 , dan seperti embun yang hilang v  pagi-pagi benar.

(0.10)Hos 10:6

Anak lembu itu sendiri akan dibawa ke Asyur t  sebagai persembahan u  kepada Raja v  'Agung'. Efraim akan menanggung malu, w  Israel akan mendapat malu x  karena rancangannya.
TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA