Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 145 ayat untuk tiadakanlah AND book:12 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)2Raj 25:16

Adapun kedua tiang, "laut" yang satu itu, kereta penopang yang dibuat oleh Salomo untuk rumah TUHAN, tiada tertimbang tembaga segala perkakas ini.

(0.91)2Raj 14:26

Sebab TUHAN telah melihat betapa pahitnya kesengsaraan k  orang Israel itu 1 : sudah habis lenyap baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya, l  dan tidak ada penolong bagi orang Israel. m 

(0.90)2Raj 4:41

Tetapi berkatalah Elisa: "Ambillah tepung!" Dilemparkannyalah itu ke dalam kuali y  serta berkata: "Cedoklah sekarang bagi orang-orang ini, supaya mereka makan!" Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu.

(0.90)2Raj 19:26

Sedang penduduknya yang tak berdaya c  menjadi terkejut d  dan malu; mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang dan seperti rumput e  hijau, seperti rumput di atas sotoh, atau gandum yang layu f  sebelum ia masak.

(0.89)2Raj 23:25

Sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik c  kepada TUHAN dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa; d  dan sesudah dia tidak ada 1  bangkit lagi yang seperti dia.

(0.89)2Raj 1:3

Tetapi berfirmanlah Malaikat f  TUHAN kepada Elia, g  orang Tisbe itu: "Bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan raja Samaria dan katakan kepada mereka: Apakah tidak ada Allah di Israel, h  sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, allah di Ekron?

(0.89)2Raj 3:11

Tetapi bertanyalah Yosafat: "Tidak adakah di sini seorang nabi TUHAN, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk p  TUHAN?" Lalu salah seorang pegawai raja Israel menjawab, katanya: "Di sini ada Elisa q  bin Safat, yang dahulu melayani Elia. r "

(0.88)2Raj 1:6

Jawab mereka kepadanya: "Ada seorang datang menemui kami dan berkata kepada kami: Pergilah, kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu, dan katakanlah kepadanya: Beginilah firman TUHAN: Apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, allah di Ekron? Sebab itu engkau tidak akan bangun j  lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati."

(0.88)2Raj 1:16

Berkatalah Elia kepada raja: "Beginilah firman TUHAN: Oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan r  untuk meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya, maka sebab itu engkau tidak akan bangun s  lagi dari tempat tidur, di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati."

(0.22)2Raj 24:4

dan juga oleh karena darah h  orang yang tidak bersalah yang telah ditumpahkannya, sebab ia telah membuat Yerusalem penuh dengan darah orang yang tidak bersalah, dan TUHAN tidak mau mengampuninya. i 

(0.22)2Raj 10:31

Tetapi Yehu tidak tetap f  hidup menurut hukum TUHAN 1 , Allah Israel, dengan segenap hatinya; ia tidak menjauh dari dosa-dosa g  Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula.

(0.22)2Raj 17:14

Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya c  seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada TUHAN, Allah mereka.

(0.22)2Raj 23:9

Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik z  ke mezbah TUHAN di Yerusalem, hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka.

(0.22)2Raj 2:10

Berkatalah Elia: "Yang kauminta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat dari padamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi."

(0.22)2Raj 3:14

Berkatalah Elisa: "Demi TUHAN semesta alam yang hidup, yang di hadapan-Nya aku menjadi pelayan: jika tidak karena Yosafat, raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu.

(0.22)2Raj 18:5

Ia percaya x  kepada TUHAN 1 , Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia.

(0.22)2Raj 20:15

Lalu tanyanya lagi: "Apakah yang telah dilihat mereka di istanamu?" Jawab Hizkia: "Semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku."

(0.22)2Raj 17:22

Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam; mereka tidak menjauhinya,

(0.22)2Raj 17:40

Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka berbuat sesuai dengan adat mereka yang dahulu.

(0.22)2Raj 18:29

Beginilah kata raja: Janganlah Hizkia memperdayakan y  kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku!
TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA