Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 15 dari 15 ayat untuk telah AND book:37 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Hag 2:5

(2-6) sesuai dengan janji e  yang telah Kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. f  Dan Roh-Ku g  tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut! h 

(1.00)Hag 2:17

(2-18) Aku telah memukul kamu dengan hama e  dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu f  dengan hujan batu; g  namun kamu tidak berbalik h  kepada-Ku, demikianlah firman TUHAN. i 

(1.00)Hag 2:3

(2-4) Masih adakah di antara kamu yang telah melihat Rumah z  ini dalam kemegahannya semula 1 ? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? a 

(0.45)Hag 1:6

Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit 1 ; o  kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang; p  kamu minum, tetapi tidak sampai puas; q  kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas; dan orang yang bekerja untuk upah, r  ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang!

(0.44)Hag 2:23

(2-24) Pada waktu x  itu, demikianlah firman TUHAN semesta alam, Aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel y  bin Sealtiel, hamba-Ku z --demikianlah firman TUHAN--dan akan menjadikan engkau seperti cincin a  meterai 1 ; sebab engkaulah yang Kupilih, demikianlah firman TUHAN semesta alam."

(0.44)Hag 1:9

Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit, w  dan ketika kamu membawanya ke rumah, Aku menghembuskannya. x  Oleh karena apa? demikianlah firman TUHAN semesta alam. Oleh karena rumah-Ku yang tetap menjadi reruntuhan, y  sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri.

(0.11)Hag 1:13

Maka berkatalah Hagai, l  utusan m  TUHAN itu, menurut pesan TUHAN kepada bangsa itu, demikian: "Aku ini menyertai n  kamu 1 , demikianlah firman TUHAN."

(0.11)Hag 1:7

Beginilah firman TUHAN semesta alam: Perhatikanlah s  keadaanmu!

(0.11)Hag 1:12

Lalu Zerubabel h  bin Sealtiel dan Yosua bin Yozadak, imam besar, dan selebihnya i  dari bangsa itu mendengarkan 1  j  suara TUHAN, Allah mereka, dan juga perkataan nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh TUHAN, Allah mereka; lalu takutlah k  bangsa itu kepada TUHAN.

(0.11)Hag 1:11

dan Aku memanggil kekeringan c  datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, d  ke atas gandum, ke atas anggur, e  ke atas minyak, f  ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan dan ke atas segala hasil usaha. g "

(0.11)Hag 2:15

(2-16) "Maka sekarang, perhatikanlah 1  y  mulai dari hari ini dan selanjutnya! Sebelum ditaruh z  orang batu demi batu untuk pembangunan bait TUHAN, a 

(0.11)Hag 1:14

TUHAN menggerakkan o  semangat Zerubabel p  bin Sealtiel, bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, q  imam besar, dan semangat selebihnya r  dari bangsa itu, maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah TUHAN semesta alam, Allah mereka,

(0.11)Hag 2:9

(2-10) Adapun Rumah o  ini, kemegahannya p  yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman TUHAN semesta alam, dan di tempat ini Aku akan memberi damai sejahtera, q  demikianlah firman TUHAN semesta alam."

(0.11)Hag 2:13

(2-14) Berkatalah pula Hagai: "Jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah v  yang disentuh itu?" Lalu para imam itu menjawab, katanya: "Tentu!"

(0.11)Hag 2:16

(2-17) bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan b  gandum yang seharusnya sebanyak dua puluh gantang, hanya ada sepuluh; dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan c  anggur untuk mencedok lima puluh takar, hanya ada dua puluh. d 
TIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA