Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 136 ayat untuk sesamanya AND book:5 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Ul 5:20

Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. v 

(0.98)Ul 22:10

Janganlah engkau membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama. y 

(0.97)Ul 5:21

Jangan mengingini isteri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya, atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. w 

(0.96)Ul 27:17

Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah w  sesamanya manusia. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata: Amin!

(0.96)Ul 27:24

Terkutuklah orang yang membunuh e  sesamanya manusia dengan tersembunyi. f  Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata: Amin!

(0.96)Ul 22:26

tetapi gadis itu janganlah kauapa-apakan. Gadis itu tidak ada dosanya yang sepadan dengan hukuman mati, sebab perkara ini sama dengan perkara seseorang yang menyerang sesamanya manusia dan membunuhnya.

(0.96)Ul 23:25

Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kauayunkan kepada gandum s  sesamamu itu."

(0.96)Ul 24:10

Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai d  dari padanya.

(0.95)Ul 22:11

Janganlah engkau memakai pakaian yang dua jenis bahannya, yakni bulu domba dan lenan bersama-sama. z 

(0.95)Ul 18:8

maka haruslah mereka mendapat rezeki yang sama, dengan tidak terhitung apa yang ia peroleh dengan menjual harta s  nenek moyangnya."

(0.95)Ul 15:2

Inilah cara penghapusan itu: setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya; janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi TUHAN.

(0.94)Ul 12:23

Tetapi jagalah baik-baik, supaya jangan engkau memakan darahnya, k  sebab darah ialah nyawa, maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. l 

(0.93)Ul 29:15

tetapi dengan setiap orang yang ada di sini pada hari ini y  bersama-sama dengan kita, yang berdiri di hadapan TUHAN, Allah kita, dan juga dengan setiap orang yang tidak ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita.

(0.93)Ul 23:24

"Apabila engkau melalui kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan buah anggur sepuas-puas hatimu, tetapi tidak boleh kaumasukkan ke dalam bungkusanmu.

(0.93)Ul 19:4

Inilah ketentuan mengenai pembunuh yang melarikan diri ke sana dan boleh tinggal hidup: apabila ia membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak membenci dia sebelumnya,

(0.93)Ul 19:11

Tetapi apabila seseorang membenci sesamanya manusia, dan dengan bersembunyi menantikan dia, lalu bangun menyerang dan memukul dia, sehingga mati, a  kemudian melarikan diri ke salah satu kota itu,

(0.93)Ul 10:9

Sebab itu suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka bersama-sama dengan saudara-saudaranya; Tuhanlah milik pusakanya, r  seperti yang difirmankan kepadanya oleh TUHAN, Allahmu.

(0.92)Ul 4:42

supaya orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja j  dan dengan tidak memusuhinya lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga ia, apabila melarikan diri ke salah satu kota itu, dapat tetap hidup.

(0.92)Ul 10:4

Dan pada loh itu Ia menuliskan, sama dengan tulisan yang mula-mula, Kesepuluh Firman a  yang telah diucapkan b  TUHAN kepadamu di atas gunung dari tengah-tengah api pada hari kamu berkumpul; c  sesudah itu TUHAN memberikannya kepadaku.

(0.91)Ul 24:5

Apabila baru saja seseorang mengambil isteri, janganlah ia keluar bersama-sama dengan tentara maju berperang atau dibebankan sesuatu pekerjaan; satu tahun lamanya ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya dan menyukakan hati perempuan yang telah diambilnya menjadi isterinya. w "




TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA